Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Ettevõtliku kooli rajal

6. märts 2018 | Autor: Irmen Nagelmaa

Räpina ÜG arendab koolis järjepidevalt ettevõtlikku õpet, mille tulemusena suureneb õpilaste õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik eluhoiak.

 

Koolimeeskond on kolmel õppepäeval läbinud koolitusprogrammi „Ettevõtlik kool“, mis julgustab õpetajaid planeerima tegevusi nii, et õppijad teevad ise, juhivad ja võtavad vastutuse. Õpetaja toetab ja suunab. Koolimeeskonnale pakub tuge SA Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

 

28. veebruaril 2018 Narva-Jõesuus toimunud koolituspäeval tutvuti ettevõtliku õppe kvaliteeditunnustega, mis aitas püstitada eesmärgid ja ülesanded. Ettevõtliku õppe põhieesmärk on ettevõtliku inimese kujundamine, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt ning vastutab ja hoolib. Koolituspäevi juhtis haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koolitusjuht Kristi Goldberg.

 

Edu meile selles töös!

Irmen Nagelmaa
Räpina ÜG õppekvaliteedi juht