Facebook Stuudium Tunniplaan Toidumenüü Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Kaitse end ja aita teist (KEAT)

15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul.

 

 

Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

14. märtsil toimus esimene õppepäev, mille teemaks oli esmaabi.