Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Outlook Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Õpilasvõistlus „Peipsi järve looduslik mitmekesisus, ajalugu ja kultuur“ Räpina Ühisgümnaasiumis

7. mai 2020 | Autor: Irmen Nagelmaa

Merili Kirjuškin (5b) “Lind on kala ära söönud”

Peipsi järv oma võimsuses mõjutab Räpina piirkonna loodust ja inimtegevust. Inimene omakorda mõjutab järve ökosüsteeme. Millises suhtes on järv ja inimene, seda uurivad Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased seoses projektiga „ Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel“.

 

Projekti raames viib kool mais 2020 läbi õpilasvõistluse, mille eesmärk on Peipsi piirkonna inimeste elustiili uurimine, õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine, järve ökostüsteemide mõjutajate uurimine, järve tähtsuse mõistmine ja järve kui kultuuripärandi väärtustamine.

 

Õpilasvõistluse teemad jagunevad kooliastmeti:

*Algklassid tegelevad Peipsi järve loodusliku mitmekesisusega. Õpilased tutvuvad kala- ja taimeliikidega, muistendite tekkimise ja koomiksite loomise reeglitega. Võistlustöödena valmivad joonistused kalade elukeskkonnast, Peipsi järvega seotud omaloomingulised muistendid ja koomiksid.

 

* Põhikooli õpilaste teemaks on „Peipsi järve ilu ja valu“. Keskendutakse järve ökosüsteemide tundma õppimisele. Jälgitakse inimtegevuse mõju järvele ning leitakse üles järvega seotud keskkonnaprobleemid. Õpitakse fotokunsti põhimõtteid. Võistlustöödena valmivad fotod järve kaunist loodusest ning murekohtadest.

 

*Gümnaasiumi õpilased koguvad meenutusi ja  fotosid, teevad intervjuusid teemal „Peipsi järve lood“.  Võistluseks valmivad perekonnalood, millel on seos Peipsi järve piirkonna kultuuri, ajaloo ja siinse keelega.

 

Võistluse žürii moodustavad Räpina kandis (loodus)fotograafia, kunsti ja kirjandustegevusega silma paistnud inimesed. Ene Tigas (hobifotograaf, koolitaja), Maiu Vares ( kunstnik, kujundaja) ja Andrus Karpson (hobifotograaf, IT-spetsialist) hindavad fotosid ja joonistusi. Mari Kala (loodushariduse spetsialist), Aapo Ilves (poeet, muusik, kunstnik), Helena Koch ( Eesti lastekirjanduse spetsialist) hindavad õpilaste omaloomingulisi kirjutisi.

 

Juunis tehtud kokkuvõtteid ja hindamisi tulemust näeb avalikkus 2020. a. suvel-sügisel. Kool loodab, et kriisiolukorra leevenedes saame korraldada ühisnäituse Petseri 3. Keskkooli õpilaste töödega, kes samuti osalevad projektis.