Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Õppenõukogu koosolekud

4. detsembril kell 13.50
1. I trimestri tulemused ja analüüs
2. Tasemetööde kokkuvõte
3. Jooksvad küsimused

29. augustil 2019 kell 10.00
1. Kokkuvõte ja analüüs 2018/2019. õa õppe- ja kasvatustöö tulemustest
2. 2018/2019. õa lõpetamine ja täiendava õppetöö lõpetamine
3. 2019/2020. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine
4. Rahuloluküsitluse kokkuvõte
5. Info

20. märts 2019
Päevakord:

 1. II trimestri tulemused ja analüüs
 2. Jooksvad küsimused

16. jaanuar 2019

Päevakord:

 1. Räpina Ühisgümnaasiumi põhimääruse kinnitamine
 2. Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine
 3. Eksamite korraldamine Räpina Ühisgümnaasiumis
 4. Õppejuhtide koolitusel kogetu tutvustamine
 5. Ettevõtliku kooli programmi koolituse tutvustus

5. detsember 2018
Päevakord:

 1. 2018/2019. õa I trimestri õppetöö tulemused.
 2. Ainekoondiste kokkuvõte kogemuspäevast.
 3. Info ja jooksvad küsimused.

30. august 2018 kell 10.00
Päevakord:

 1. Räpina ÜG 2017/2018. õa lõpetamine ja õppetegevuse analüüs.
 2. Ettepanekud uueks õppeaastaks, projektipäevad.
 3. 2017/18. õa lõpetamine, täiendava õppetöö lõpetamine.
 4. Räpina ÜG 2018/19. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused.

20. juuni 2018 kell 10.00
Päevakava:
põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.

11. juunil 2018 kell 13.00
Päevakord:

 1. õppeperioodi lõpetamine (1.–8. ja 10.–11. kl);
 2. tasemetööde analüüs;
 3. õppekava muudatuste kinnitamine;
 4. ainekoondiste juhatajate kokkuvõte;
 5. jooksvad küsimused.

21. märtsil 2018 kell 13.50
Päevakava:
1. II trimestri kokkuvõte
2. koostöö põhimõtete täiendamine ja täpsustamine
3. jooksvad küsimused
4. õpetajate ühispilt

29. novembril 2017 kell 13.50
Päevakord:
1. I trimestri kokkuvõte, hinded ja hindamine
2. arengukava tegevuskava arutelu
3. ettevõtlik kool
4. Erasmus + koolitused
5. jooksvad küsimused.

30. augustil 2017 kell 11.20
Päevakord:
1. Kokkuvõte 2016/2017. õa õppe- ja kasvatustöö tulemustest
2. 2016/2017. õa lõpetamine. Täiendava õppetöö lõpetamine.
3. 2017/2018. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine.
4. Info:
a) Kooliaasta alustamine – esimese koolipäeva aktus ja üritused
b) Meeskonnatöö koolituse tutvustamine
c) Õppenõukogu sekretäri valimine.