Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Õppenõukogu koosolekud

02. dets 2020 kell 13.50
1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte ja analüüs
2. tasemetööde tulemuste analüüs
3. jooksvad küsimused

18. märts 2020 kell 13.50
1. II trimestri tulemuste analüüs
2. 08.04 projektipäeva korraldus
3. kursuste kokkuvõtete tegemine
4. jooksvad küsimused

4. detsembril 2019 kell 13.50
1. I trimestri tulemused ja analüüs
2. Tasemetööde kokkuvõte
3. Jooksvad küsimused

29. augustil 2019 kell 10.00
1. Kokkuvõte ja analüüs 2018/2019. õa õppe- ja kasvatustöö tulemustest
2. 2018/2019. õa lõpetamine ja täiendava õppetöö lõpetamine
3. 2019/2020. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine
4. Rahuloluküsitluse kokkuvõte
5. Info

20. märts 2019
Päevakord:

 1. II trimestri tulemused ja analüüs
 2. Jooksvad küsimused

16. jaanuar 2019

Päevakord:

 1. Räpina Ühisgümnaasiumi põhimääruse kinnitamine
 2. Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine
 3. Eksamite korraldamine Räpina Ühisgümnaasiumis
 4. Õppejuhtide koolitusel kogetu tutvustamine
 5. Ettevõtliku kooli programmi koolituse tutvustus

5. detsember 2018
Päevakord:

 1. 2018/2019. õa I trimestri õppetöö tulemused.
 2. Ainekoondiste kokkuvõte kogemuspäevast.
 3. Info ja jooksvad küsimused.

30. august 2018 kell 10.00
Päevakord:

 1. Räpina ÜG 2017/2018. õa lõpetamine ja õppetegevuse analüüs.
 2. Ettepanekud uueks õppeaastaks, projektipäevad.
 3. 2017/18. õa lõpetamine, täiendava õppetöö lõpetamine.
 4. Räpina ÜG 2018/19. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused.

20. juuni 2018 kell 10.00
Päevakava:
põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.

11. juunil 2018 kell 13.00
Päevakord:

 1. õppeperioodi lõpetamine (1.–8. ja 10.–11. kl);
 2. tasemetööde analüüs;
 3. õppekava muudatuste kinnitamine;
 4. ainekoondiste juhatajate kokkuvõte;
 5. jooksvad küsimused.

21. märtsil 2018 kell 13.50
Päevakava:
1. II trimestri kokkuvõte
2. koostöö põhimõtete täiendamine ja täpsustamine
3. jooksvad küsimused
4. õpetajate ühispilt

29. novembril 2017 kell 13.50
Päevakord:
1. I trimestri kokkuvõte, hinded ja hindamine
2. arengukava tegevuskava arutelu
3. ettevõtlik kool
4. Erasmus + koolitused
5. jooksvad küsimused.

30. augustil 2017 kell 11.20
Päevakord:
1. Kokkuvõte 2016/2017. õa õppe- ja kasvatustöö tulemustest
2. 2016/2017. õa lõpetamine. Täiendava õppetöö lõpetamine.
3. 2017/2018. õa eesmärgid, üldtööplaani kinnitamine.
4. Info:
a) Kooliaasta alustamine – esimese koolipäeva aktus ja üritused
b) Meeskonnatöö koolituse tutvustamine
c) Õppenõukogu sekretäri valimine.