Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Metoodilise töörühma koosolek 22.04.2019 Räpina ÜG-s

Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region

Methodology team meeting

 

Projekti CuNaHe kohtumine Räpina Ühisgümnaasiumis                                      22. 04. 2019

Osalejad: Maire Alver, Irmen Nagelmaa, Kärt Leppik, Tiiu Viljalo, Karin Tuul

 

Irmen rääkis projekti korralduslikest teemadest ja tegevustest.

Maire Alver tutvustas enda nägemust Peipsi kultuuri ja keelte teema käsitlemisest antud projekti raames, mille alateemaks Peipsi järv ja eestlaste kohamuistendid. Juba olid läbi mõeldud õppe eesmärk ja õpiväljundid ning pädevused, mida arendatakse ning aine- ja teemavaldkonnad, mida lõimitakse. Projekti tegevuskava ülesannete ja tööjuhenditega ning protsessi lühikirjeldus on veel välja töötamisel.

Ajalugu – Tiiu Viljalo tutvustas, mis temal on plaanis oma teemavaldkonna all tutvustada.

Looduslik mitmekesisus – Karin Tuul rääkis oma plaanidest, milliseid kitsamaid teemasid selle üldteema all käsitletakse.

Kokkulepped:

  • Projekti raames on sihtgrupiks põhikooli III aste (7.-9. klass);
  • Tiiu ja Karin mõtlevad oma teema läbi samas võtmes nagu on Maire juba teinud ning panevad kirja samasuguse struktuuriga;
  • Toome iga teema juures välja sobivad meetodid, mis aitavad õpilastel iga teemat paremini mõista. Tähtajaks on 26. juuni 2019;
  • Lõpptulemusena peaks teemade juurde kuuluvate ülesannete ja/või tegevuste juurde kirja panema eeldatava ajalise mahu, mis kulub tegevuse ja/või ülesande täitmiseks;
  • Kavandatud tegevusi ja ülesandeid piloteeritakse nii kooli igapäevases õppetöös kui rahvusvahelise laagri raames ning täiendatakse hiljem lähtuvalt vajadusest

Jätkutegevus: 23. 04. 2019 toimub kokkusaamine Petseri 3. keskkoolis, kus räägitakse läbi ühiste metoodikate koostöötegevused  ning lepitakse kokku ülesannete jaotuse osas.