Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Outlook Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Eesti keele nädal

17. märts 2023 | Autor: Marika Ääremaa

Nädala avas 10. klass omaloominguliste sonettide näitusega.

13. märtsil olid külas Üllar Saaremäe ja Jaan Sööt, keda seob aastatepikkune sõprus, mis sai alguse teatriprojektist „Carmen”.

 

Koolikontserdi „Muusikast, teatrist, luulest ja sõprusest” raames luges Üllar Saaremäe erinevate kirjanike luuletusi ja Jaan Sööt esitas hingelisi laule.

Oma näitlejameisterlikkuse sai proovile panna Mihkel Toomas Heering.

 

 

Emakeelepäeval, 14. märtsil oli võimalus 5.–8. klassi õpilastel vaadata Kaia Skoblovi, Kristi Kooli ja Kristo Tootsi esituses Miksteatri muusikalist lavastust „Tiivakandjad”, kus näidati läbi erinevate tegelaskujude internetimaailmas peituvaid ohte.

 

Lavastuse põhielemendiks oli muusika: vokaali ja erinevate pillidega loodud heli.

 

 

Neljapäeval käis 11. klassil külas Räpina Lasteaia Vikerkaar Sipsikute rühm. Õpilased esitasid lasteluulet etüüdidena, kehastades luuletuse tegelasi. Hiljem joonistati ühistööna luuletuste põhjal pannoo.

Traditsioonilisest konkursist “Kaunim käekiri” võtsid tänavu osa lisaks algklassidele ka 5.a, 5.b ja 10. klass.

 

9.a ja 9.b klassil valmisid kunstiõpetuse ja kirjanduse tunni lõiminguna eesti autorite luuletuste illustratsioonid.

 

Autor: Meryl Talv

 

 

 

 

Reedel kohtusid 9.a, 9.b, 6. ja 5.a klassi õpilased meie kooli vilistlase, politseiniku ja kirjaniku Rainer Rahasepaga, kes rääkis sotsiaalmeedia kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning oma tööga seotud seikadest.

 

Saime teada, kuidas ta jõudis luuletuste ja raamatute kirjutamiseni. Kohtumisel luges ta katkendeid oma raamatutest ja esitas oma luuletusi professionaalsel tasemel.