Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Head uudised seoses projektidega

29. juuni 2022 | Autor: Irmen Nagelmaa

Erasmus+ „Õppijakeskse õpikäsituse juurutamine Räpina Ühisgümnaasiumis”

 

Räpina Ühisgümnaasiumi Erasmus+ taotlus aastateks 2022–24  sai rahastuse kogusummas 22 860 € ja osutus vabariigi parimaks 56 üldhariduskooli taotluse hulgas.

Projekti täiendas oma heade ideedega direktor Meeri Ivanov ja inglise keele alase nõustamisega õpetaja Aira Meitus.  Erinevates Euroopa riikides toimuvatel erialastel õpirännetel osalevad õpetajaid K. Karell-Narrusk, M. Aruküla, K. Neimann, A. Meitus, K. Tuul, M. Ivanov, T. Tamm, H. Aia ja I. Nagelmaa.

 

Ekraanipildid on tehtud  2022. a  Erasmus+ Kooli õpirändeprojektide toetusesaajatele mõeldud vebinarilt 21. juunil 2022.

 

Keskkonnainvesteeringute projekt üldhariduskoolidele

 

Positiivne rahastamisotsus saabus Räpina Ühisgümnaasiumile ka 2022–23 õppeaastaks esitatud KIK projekti kohta. Kõik põhikooli klassid (1.–9.) saavad alates sügisest käia erinevatel loodus- ja keskkonnaalastel õppekäikudel. Kooli juhtkond tänab K. Tuult, K. Talvikut ja algklasside klassijuhatajaid (K. Karell-Narrusk, H. Aia, T. Aasmaa, M. Kingla, K. Runthal, M. Aruküla, A. Huuse), kes õpilastele sobivad õppeprogrammid välja valisid.