Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Outlook Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Lahe geograafiatund

14. november 2022 | Autor: Kristi Talvik

4. novembril toimus 8.a, 8.b, 9.a ja 9.b klassi õpilastele geograafiatunni raames “Lahe geograafiatund” loodusgeograafia teemal.

 

Antud projekt toimub juba kuuendat aastat järjest. Tartu Ülikooli geograafiaosakonna üliõpilased viivad Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Eesti üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde.

 

Räpina Ühisgümnaasium osales selles projektis teist korda ning sel aastal toimus õpilastele atmosfääriteemaline õppetund. Tunni käigus selgitati igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viidi läbi erinevaid mõõtmisi ja vaatlusi.

 

Õpilased täitsid tunnis töölehe ilmavaatluse kohta, kuulasid tudengite esitlust ja kasutasid tudengite poolt tutvustatud ilmavaatlusvahendeid. Õpilased mõõtsid õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku ja määrasid pilveliike ja pilvisust.

 

Lisaks juba õpitu kinnistamisele ja uute teadmiste saamisele kuulsid õpilased, kus ja kuidas mõõdetakse Eestis ilma ning oli võimalik esitada küsimusi ülikoolis õppimise kohta.

Aitäh projekti “Lahe geograafiatund” meeskonnale ja õpilastele tunnis aktiivse osalemise eest.