Valmisid Peipsi järve piirkonna kultuuripärandit ja keskkonda väärtustavad lõimitud õppematerjalid