Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Valmisid Peipsi järve piirkonna kultuuripärandit ja keskkonda väärtustavad lõimitud õppematerjalid

18. oktoober 2019 | Autor: Irmen Nagelmaa

Rahvusvahelise koostööprojekti Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, töötati välja Peipsi järve piirkonda väärtustavad lõimitud õppematerjalid.

 

Projektis osalejad peavad oluliseks, et inimesed siin- ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ning oskavad seda hoida.

 

Projekti eesmärkide täitmisel on tähtsaks osaks koolide ainekavadesse Peipsi järvega seotud õppematerjalide lisamine. Selleks loodi Räpina Ühisgümnaasiumi juhtimisel metoodilised materjalid, mis on seotud järve looduse ja piirkonna keele ning ajaloo käsitlemisega ainetundides.

 

Projekti õppematerjalide koostamist Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. keskkooli õpetajate ühistööna juhtisid ekspertidena õpetajad Maire Alver (keel ja kultuur), Karin Tuul (loodus), Tiiu Viljalo (ajalugu). Paljudest Petseri 3. KK õpetajate välja töötatud materjalidest on käesolevas kogumikus kasutatud õpetajate Olga Bogdanova (tehnoloogia) ja Evgenia Ponomarenko (keel ja kirjandus) ülesandeid. Kaasatud oli Pihkva Ülikool ja Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus.

 

Peipsi järvega seotud õppeülesannetes on lõimitud võru keel, eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, informaatika, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, religiooniõpetus, geograafia, käsitöö, kunstiõpetus.

 

Lõimitud õppe materjalid Peipsi järve teemadel III kooliastmele.