Facebook Tunniplaan Stuudium Postkast Toidumenüü Õppematerjalid Moodle Ajalooring IT-ring HM EIS Sisene

Üritused

RÄPINA ÜG ÜRITUSED II poolaastal
Kuupäev Üritus Korraldajad
JAANUAR
12. jaan Rahvusvahelise koostöö läbirääkimised Petseri 3. KK-ga M. Ääremaa, M. Oper
12. jaan “Osavaim korvpallur” Räpina ÜG-s keh kasv õp
14. jaan Robootikavõistluse „FIRST LEGO League“ poolfinaal E. Sibul
19. jaan Põlva maakonna “Osavaim korvpallur” keh kasv õp
20. jaan Poistekooride I ülevaatus Võrus M. Aruküla
23. jaan Stend “Talv” algklassideõp
26. jaan Esinemine pensionäride peol kell 14.00 M. Ääremaa
24. jaan Põlva maakonna “TV 10 olümpiastarti” keh kasv õp
26. jaan Mudilaskoori seminar Tartus A. Silm
21. jaan Osalemine piirkondlikul keemiaolümpiaadil 8.-12. kl K. Sammelselg
23. jaan Teaduslahingu piirkonnavoor E. Sibul
28. jaan Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-12. kl E. Sibul
30. jaan Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor emakeeleõpetajad
31. jaan Etenduse “Pal-tänava poisid” ühiskülastus emakeeleõpetajad
VEEBRUAR
veebr -mai Projekt “Kaitse end ja aita teist ” 6. klassidele M. Ääremaa
veebr – mai Osalemine projektis “Jätkusuutlikkus Teadlikkus Keskkond M. Ääremaa
maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015″
1. veebr Lastekoori I ülevaatus Põlvas R. Tamm
1. veebr Põlva mk koolinoorte võrkpalli MV 6.-9. kl keh kasv õp
2. veebr Näitus „Lumi“ algklassiõp
2. veebr Tartu rahu aastapäeva tähistamine ajalooõp
4. veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-12. kl bioloogiaõp
7. veebr Põlva mk koolinoorte rahvastepall 1.-3. kl A. Järv
7. veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. kl matemaatikaõp
13. veebr Osalemine Fr. Tuglase omaloomingukonkursil emakeeleõp, klassiõp
10. veebr Sõbrapäeva loterii ja postkast kell 8.45 kooli fuajees õpilasesindus
10. veebr 14. maakondlik sõbrapäev õpilasesindus
 Räpina Aianduskoolis kell 18.00 huvijuht
Tanel Padar & The Sun
11. veebr Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. kl looduõp õp
14.veebr Räpina Aianduskooli omaloomingukonkurss emakeeleõp, klassiõp
15. veebr Käekirjavõistlus “Parim käekiri” algklassiõp
16. veebr Põlva mk sisekergejõustiku MV 4.-12. kl Võrus keh kasv õp
16. veebr Matemaatikavõistluse “Nuputa” piirkonnavoor matemaatikaõp
16. veebr Osalemine 8. kl luuletuste lugemise võistlusel Kanepis emakeeleõp
22. veebr Põlva MK 4.-6. kl T ja P minivõrkpall  Põlvas keh kasv õp
23. veebr Vabariigi aastapäeva aktused kell 11.05 ja 12.10 muusikaõp, huvijuht
veebr EMLS poiste solistide konkurss Põlvas M. Aruküla
veebr Kunstiõpetuse piirkondlik olümpiaad J. Raud
veebr Osalemine konkursil “Noor käsitöömeister” M. Randla, O. Pihlapuu
veebr Muuseumipäev Seto Talurahvamuuseumis 9. kl M. Randla, O. Pihlapuu
27. veebr Osalemine isamaalisel omaloomingukonkursil emakeeleõp, klassiõp
MÄRTS
3. märts Vene keele (võõrkeelena) olümpiaadi eelvoor vene keele õp
kell 10.00 Räpina ÜG-s
7. märts Põlva mk koolinoorte korvpall 3:3 Põlvas keh kasv õp
7. märts Viktoriin vene keeles 6. kl õpilastele Vilustes kell 10.00 A. Seim, R. Kopli
9. märts Lahtiste uste päev K. Sammelselg
9. märts Klassidevahelised teatevõistlused keh kasv õp
10. märts Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. kl matemaatikaõp
14. märts Emakeelepäev emakeeleõp
Kohtumine kirjanikuga 1.-4. kl algklassideõp
15. märts Tehnoloogiavaldkonna olümpiaadi piirkonnavoor O. Pihlapuu, M. Randla
16. märts Põlva mk koolinoorte “Tähelepanu, start” Räpinas keh kasv õp
16. märts Matemaatikavõistlus “Känguru” 1.-12. kl matemaatikaõp
17. märts Põlva maakonna mudilaskooride mentorkoolitus A. Silm
17. märts e-õppepäev “Vesi” 1.-12. kl aineõpetajad
29. märts 3.-4. kl õpilaste kirjandusmäng Põlvas algklassiõp
31. märts Üritus “Kevade sünnipäev” 1.-4. kl algklassiõp
31. märts “Tähelepanu, start” vabariiklik finaal
märts Savitund Räpina Loomemajas 5.-9. kl J. Raud
31. märts Koorilauluõhtu Räpina Aianduskoolis muusikaõp
APRILL
aprill Virtuaalne käsitöönäitus M. Randla, O. Pihlapuu
aprill Õppekäigud loodusesse loodusaineteõp
3. aprill Tagurpidipäev algklassideõp
6. aprill ÕE kokkusaamine Põlva Maavalitsuses M. Ääremaa
6. aprill Sudokude lahendamise võistlus matemaatikaõp
6.-7. aprill Osalemine Poska Akadeemia konverentsil K. Tuul, T. Viljalo
aprill Sõjaväeosa külastus T. Songi
7. aprill 7. klassidele üritus “Vene köök” Lüübnitsas  kell 9.30 A. Seim
apr Korvpall 6.-9. kl T keh kasv õp
apr Stokkeri meistrivõistlused O. Pihlapuu
apr Klaasisulatus loomemajas 8. kl J. Raud
11. aprill Poistekoori II ülevaatus Põlvas M. Aruküla
18. aprill Minijalgpall 1.-5. kl Põlvas keh kasv õp
17.-20.aprill Värvide nädal algklassiõp
19. aprill Lastekoori II ülevaatus Põlvas R. Tamm
apr Kooli 104. sünnipäev M. Ääremaa
25. aprill Mudilaskooride ülevaatus Põlvas A. Silm
apr Mänguasjakonkurss “Kala” M. Randla
27. aprill Loovtööde kaitsmine M. Oper
28. aprill Algklasside kevadkontsert algklassideõp
aprill Õppekäigud looduses loodusainete õp
aprill Klaasisulatus loomemajas 5.-9. kl J. Raud
MAI
3. mai Veebipõhine füüsikaviktoriin “Spekter” E. Sibul
8.-19. mai Kevadnäitus keh kasv õp
mai Heategevuspäev Tartu Koduta Loomade Varjupaigas M. Ääremaa
8.-13. mai Õpilasvahetus Poolas M. Ääremaa
12. mai Räpina Muusikakooli kontsert kell 11.00 keh kasv õp
16.-17. mai Põlvamaa olümpiaadivõitjate preemiareis M. Ääremaa
19. mai 12. klassi viimase koolikella ja hõbekella aktus 10. klass
19. mai Põlva mk koolinoorte kergejõustiku MV 6.-12. kl Tilsis keh kasv õp
23. mai Põlva mk koolinoorte kergejõustiku MV 1.-5. kl Tilsis keh kasv õp
mai Räpina ÜG spordipäev keh kasv õp
26. mai Räpina lasteasutuste ühiskontsert kell 18.00 muusika- ja tantsuõp
27. mai Osalemine “Hea kodu päevadel” ÕE
mai Osalemine Seto pitsipäeval M. Randla
27.mai Osalemine Räpina laste laulu- ja tantsupäeval K. Arjokesse
mai Maakondlik joonistuskonkurss kunstiõpetusõp
mai Õppereis Tartu Kunstimuuseumi J. Raud
26. mai 9. klassi viimase koolikella aktus kell 11.00 A. Huuse, M. Aruküla
mai Räpina ÜG ja Petseri 3. KK õpetajate metoodikapäev M. Ääremaa
31. mai Lõbus spordipäev algklassiõp
mai-juuni Õppeekskursioonid 1.-12. kl klassijuhatajad
JUUNI
1. juuni Kodukohapäev ajalooõp
3. juuni Põlva maakonna laulu- ja tantsupäev ringijuhid
11.-15. juuni Õpilaste ekskursioon Taani M. Ääremaa
22. juuni 9. kl lõpuaktus kell 12.00 8. klass
22. juuni 12. kl lõpuaktus kell 15.00 11. klass
30.06-02.07 XII noorte laulu- ja tantsupäev Tallinnas