Facebook Stuudium Tunniplaan Toidumenüü Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Üritused

RÄPINA ÜG ÜRITUSED 2018/2019. õppeaastal
I POOLAASTA
Kuupäev Üritus Vastutajad
SEPTEMBER
03.sept Esimese koolipäeva aktused Muusikaõp
10.00 – II ‒XII klass
12.00 – I klass ja KULDKELL 12. klass
sept -dets Jätkub rahvusvaheline koostöö Petseri 3. Keskkooli M. Ääremaa
ja Poola Plociczno Tartak kooliga
13-16.sept Külas Plociczno Tartak õpetajad direktsioon
6.-12. sept Vanavanemate päev algklasside õp
17-21.09.2018 Näitus “Sügise sünnipäev” kunsti- ja tööõpetusõp
19., 20. sept Põlvamaa koolinoorte maratonijooks keh kasv õp
sep KIK-i õppeprogrammid I. Nagelmaa, klassijuh
24.sept Spordipäev 2.‒3, 4.‒6. kl keh kasv õp
25.sept Spordipäev 7., 8.‒12.kl keh kasv õp
26.sept Põlvamaa koolide jalgpallivõistlused keh kasv õp
27.sept Külas JJ-Streeet M. Mathiesen, M. Ääremaa
27.sept Teatejooks Räpina tänavatel keh kasv õp, klassijuh
29.sept Rebaste ristimine 12. klass
sept-okt Pärandivaderite talgupäev ajalooõp
OKTOOBER
01.okt Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine muusikaõp
01.okt ÕE uute liiikmete vastuvõtt ÕE, huvijuht
1.-19.okt Reaalainetenädal 1.‒12. kl reaalaineõp
05.okt Õpetajate päev 12. kl
12.okt Projektipäev kõik õpetajad
15.-19.okt 4.‒5. kl kooli rahvastepalli võistlus keh kasv õp
okt KIK-i õppeprogrammid I. Nagelmaa, klassijuh
okt Kodulooline rattamatk 5. klassidele T.Tammes, 5. kl klassijuh
19.okt Ettelugemisepäev emakeeleõp
NOVEMBER
02.nov Hingedepäev algklasside õp
7.-8.nov 4.-5. kl maakondlik rahvastepalli võistlus keh kasv õp
07.nov Osalemine ProgeTiigri Kagu-Eesti ühisüritusel Võrus 1.-9. kl E. Sibul, E. Kindsigo
09.nov Osalemine sotsiaalreklaamide konkursil 6.‒12. kl J. Raud
09.nov Ministaaride pidu 1.‒12. kl huvijuht
10.nov Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.‒8. kl K. Tuul, E. Sibul, K. Sammelselg
12.nov Isadepäev huvijuht, klassijuh
19.-23. nov Maailmanädal huvijuht
21.nov Noortekonverents Lahe Koolipäev huvijuht, ÕE
19.-23.nov Maailmanädal huvijuht, ÕE
23.nov Projektipäev “Maailmapäev” huvijuht
19.-23.nov 10.‒12. klasside kooli võrkpallivõistlus keh kasv õp
20.-30.nov Kodanikupäeva e-viktoriin ajalooõp
23.nov Kadripäeva tähistamine algklasside õp
30.nov Advendiaja algus algklasside õp
nov Põlva- ja Võrumaa matemaatikalaager 7.‒9. kl K. Arjokesse, K. Neimann
nov Vabariiklik informaatikavõistlus Kobras 7.‒12. kl E. Sibul, E. Kindsigo
DETSEMBER
dets Põlva mk korvpalli võistlused 6.‒9. kl P J. Meitus
07.dets Kodanikuhariduse programm Minu Riik 7.‒12. kl huvijuht
3.-21. dets Advendihommikud oskusainete ainekoondis
13.dets Jõululaat huvijuht
21.dets Kooli jõulukontsert huvijuht, ringijuhid
19.dets 1.‒4. kl jõulupidu kell K. Runthal, M. Kingla
20.dets Jõulupidu 5.‒12. klass 12. kl