Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Outlook Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Üritused

RÄPINA ÜG ÜRITUSED 2022/2023. õppeaastal

II POOLAASTA

Kuupäev Üritus Vastutajad
JAANUAR
17.jaan Esinemine Valguspeol TÜ väljakul rahvatantsuõp
23.-29. jaan Digikoristusnädal Õpetajad
23.jaan  Musta kassi/jänese aasta kunstinäitus algklassiõp
24.jaan Mudilaskooride seminar A. Silm
25.jaan Keemia õpikoda 9.-12. kl K. Sammelselg
25.jaan TV10 olümpiastarti II etapp keh kasv õp
25.jaan Inglise keele olümpiaad gümn A. Meitus
26.jaan Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-12.kl K. Sammelselg
27.jaan 10. klass sisekaitse väljasõidul M.Oper
27.jaan Inglise keele maakondlik olümpiaad 9.kl inglise keele õp
31.jaan Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor emakeeleõp
31.jaan Poistekoori ettelaulmine M. Aruküla
VEEBRUAR
01.veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12.kl matemaatikaõp
01.veebr Noorte tantsupeo I ettetantsimine rahvatantsuõp
6.-12.veebr Põhikooli loodusteaduste viktoriin I osa loodusaineteõp
07.veebr Mudilaskooride koolitus A. Silm
08.veebr Saalijalgpall 4.-9. poisid J. Meitus
08.veebr Lastekoori ettelaulmine T. Kadarpik
10.veebr I klassi 100 päeva pidu M. Aruküla
10.veebr Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-12.kl T. Kadarpik
14.veebr Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12.kl K. Talvik
14.veebr Sõbrapäeva kunstinäitus algklassiõp
14.veebr Sõbrapäeva loterii, postkast õpilasesindus
15.veebr Loovtööde kaitsmine K. Tuul, direktsioon
15.-16.veebr Võrkpall 4.-9 poisid ja tüdrukud keh kasv õp
16.veebr 18. maakondlik sõbrapäev huvijuht, õpilasesindus
16.veebr Karjäärinõustajad 9. klassis M. Oper
17.veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor põhikoolile K.Tuul
21.veebr Kelgukoertega  sõitmas (maailmaavastajate ringi õpilased) M. Ääremaa
21.veebr Vastlapäeva kommete tutvustamine algklassiõp
13.-22. veebr Õppetegevus “Loodusained virtuaalreaalselt” 7.-11.kl loodusaineteõp
21.veebr Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 4.-6.kl matemaatikaõp
23.veebr Vabariigi aastapäeva aktused huvijuht, muusikaõp
23.veebr Nutiviktoriin 1.-4. kl matemaatikaõp
23.veebr Esinemine valla rahvakultuuripeol algklassiõp
MÄRTS
märts Nutispordi Eesti MV piirkonnafinaa matemaatikaõp
1., 2. märts Karjääripäevad 8.-12. klass M. Oper
9., 10. märts 11. klassi sisekaitselaager M. Oper
13.-17.märts Emakeelenädal 5.-12. kl emakeeleõp
14.märts Miksteatri muusikaline lavastus “Tiivakandjad” 5.-8.kl huvijuht
14.märts Konkurss “Ilus käekiri” algklassiõp, emakeeleõp
15.märts Noorte tantsupeo II ettetantsimine rahvatantsuõp
15.märts Korvpall 1.-9. poisid keh kasv õp
14.-17.märts 12.klassi loodusainete katseline tasemetöö loodusaineteõp
16.märts Rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU matemaatikaõp
22.märts TV10 olümpiastarti III etapp keh kasv õp
27.-31.03 Teemanädal “Kalad” algklassiõp
30.märts Matemaatikavõistlus NUPUTA piirkonnavoor 4.-7.kl matemaatikaõp
30., 31. märts 10. klassi sisekaitselaager M.Oper
märts Võistlus “Tähelepanu, start!” keh kasv õp
märts 7.kl maakondlik inglise keele olümpiaad inglise keele õp
APRILL
3.-6.apr Teemanädal “Muna” algklassiõp
05.apr lastekooride ettelaulmine T. Kadarpik
06.apr Mudilaskooride ettelaulmine A. Silm
10.-14.apr Rahvusvaheline noortevahetus Räpinas  M.Ääremaa, K.Tuul, M. Soidla
13.apr Poistekooride ülevaatus M. Aruküla
14.apr Ministaaride pidu huvijuht,ÕE
20.apr 12. klassi viimase koolikella aktus 10.klass
22.-26. apr Õpilasreis  Poola-Slovakkia (10., 11. kl) M. Ääremaa, M. Alver
29.apr Osalemine rahvusvahelise tantsupäeva tähistamisel rahvatantsuõp
apr Nutispordi Eesti MV matemaatikaõp
apr Põlva MK võistlused korvpallis keh kasv õp
apr Keeltenädal/naljapäev võõrkeeleõp
MAI
09.mai Euroopa päeva tähistamine A. Meitus
13.mai Vilistlaste kokkutulek kõik õpetajad
15.-19.mai Rahvusvaheline noortevahetus Leedus M. Ääremaa, K.Tuul, M. Soidla
17.mai Matemaatika riigieksam 12.kl K. Neimann
22.-26.mai 12. klassi koolieksam aineõp
24.mai TV10 olümpiastarti keh kasv õp
mai Põlva mk jalgpallivõistlused keh kasv õp
mai Põlva mk kergejõustiku võistlused keh kasv õp
30.mai 9. klassi tutipäev 8. klass
JUUNI
01.juuni Osalemine folkloorifestivalil rahvatantsuõp
02.juuni Põhikooli eesti keele eksam emakeeleõp
6.-7.juuni TV10 olümpiastarti V etapp keh kasv õp
07.juuni Põhikooli matemaatika lõpueksam matemaatikaõp
5.-9.juuni Teemanädal “Marjad” algklassiõp
10.juuni Osalemine Maido Saare juubelikontserdil rahvatantsuõp
12.juuni Põhikooli valikeksam aineõp
20.juuni Lõpupeod kell 12.00 9. kl 8. klass
                 kell 15.00 12. kl 11. kl