Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Üritused

RÄPINA ÜG ÜRITUSED 2018/2019. õppeaastal
II POOLAASTA
Kuupäev Üritus Vastutajad
 
JAANUAR
16.jaan Räpina ÜG ja Kauksi PK laululaager Räpinas R. Tamm
17.jaan Põlva MK  võistlus “Osavaim korvpallur” Räpinas J. Meitus
18.jaan Maakondlik 9. kl inglise keele olümpiaad kell 9.30 inglise keele õp
18.jaan Üldlaulupeo seminar mudilaskooridele Tartu A.Silm
19.jaan Füüsikaolümpiaad 8.-12. klass E.Sibul
21.jaan Üldlaulupeo lastekooride eelproov ja ettelaulmine  Põlvas R. Tamm
26.jaan Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor K. Sammelselg
28.-31.jaan Matemaatikanädal Algklassid
31.jaan Maakondlik  “Nuputa” võistlus Räpina Üg-s matemaatikaõpetajad
jaanuar Emakeeleolümpiaad eesti keele õpetajad
VEEBRUAR
veebruar-mai Räpina ÜG ja Petseri 3.KK rahvusvaheline ühisprojekt juhtkond
01.veebr Põlvamaa põhikoolide lõpetajate infopäev “Minu valik on gümnaasium”
01.veebr Tartu rahu aastapäeva tähistamine, pidulik lipuheiskamine  T. Tammes
02.veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor K. Tuul
02.veebr Robootika võistluse First Lego League E. Sibul
Kagu-eesti eelvoor Parksepas
03.veebr Pererühmade I ettetantsimine 3.-4. kl Põlvas E. Tamm
4.-8. veebr Näitus “Sea-aasta” 1.-4. kl algklassideõp
06.veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. kl matemaatikaõpetajad
07.veebr Matemaatika proovieksam 12. klass A.-L. Rämson
08.veebr Üritus “100 päeva koolis” 1. kl A. Huuse, M. Aruküla
08.veebr Ühiskonnaõpetuse piirkonnavoor T. Tammes, T. Viljalo
12.veebr Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor E. Järve
11.-22.veebr Näitus”Minu pere” pühendatud vabariigi aastapäevale algklassideõp
13.veebr Maakondlik poiste-solistide võistulaulmine Põlvas M. Aruküla
15.veebr Poistekoori I eelproov ja ettelaulmine Võrus M. Aruküla
14.veebr Maakondlik korvpall 10.-12 kl P Põlvas J. Meitus
15.veebr Võrkpall miniliiga 4.-6. kl T, P Põlvas keh kasv õp
15.veebr Maakondlik sõbrapäev ÕE, huvijuht
19.veebr 1.-3. klass T, P rahvastepall Põlvas keh kasv õp
20.veebr Õpilaste teadustööde riiklik konkurss T. Viljalo, A. Seim
22.veebr Vabariigi aastapäeva aktused M. Äremaa, A. Silm
Maakondlik saalijalgpall 6.-12 kl P,T, Põlvas. keh kasv õp
Võrkpall miniliiga 4.-6. kl T, P Põlvas keh kasv õp
21.- 22. veebr E-viktoriin “EV 101” T. Viljalo, võõrkeeleõp
5.-12. klassi õpilased + Petseri ja Suwalki õpilased
Õppeprogramm “Noored dendroloogid” K. Tuul
veebruar Fr Tuglase omaloomingukonkurss eesti keele õpetajad
22.veebr Piirkondlik vene keele olümpiaad gümnaasiumi õpilastele R. Kopli, A. Seim
MÄRTS
05.märts Vastlapäev algklassid
06.märts Märt Treieri loeng 9. klassidele, lahtiste uste päev juhtkond
08.märts Korvpall 3:3 4.-12. kl Põlvas keh kasv õp
08.märts Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klass matemaatikaõpetajad
12.märts Etendus “Kõige helgem päev” kell 11.00 1.-4. kl M. Ääremaa
14.märts Emakeelepäev eesti keele õp, algklassideõp
11. – 15. märts eesti keele nädal eesti keele õpetajad
14.märts Lastekooride üldlaulupeo II ettelaulmine Põlvas R. Tamm
15.märts Piirkondlik üritus “Vene laul” R. Kopli, A. Seim
21.märts Känguru võistlus 1.-12. klass matemaatikaõpetajad
21.märts Sisekergejõustik Võrus keh kasv õp
22.märts Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru matemaatikaõp
märts “Tähelepanu, start!” Põlvas keh kasv õp
22.märts Maakonna tehnoloogiaainete olümpiaad Põlvas M. Randla, O. Pihlapuu
R. Rohu omaloomingukonkurss eesti keele õpetajad
31.märts Pererühmade II ettetantsimine Põlvas 3.- 4. kl E. Tamm
APRILL
04.apr Matemaatika proovieksam 12. klass A.-L. Rämson
Metsaviktoriin K. Tuul
Õppeprogramm “Vee-elustik” K. Tuul
5.-6. apr Forseliuse seltsi loovtööde konkurss ajalooõp, J. Raud
07.apr Poistekoori II eelproov ja ettelaulmine Võrus Marika Aruküla
vabariiklik tehnoloogiaainete olümpiaad Tallinnas
12.apr Nutispordi vabariiklik finaal Haapsalus matemaatikaõpetajad
Räpina ÜG tantsukonkurss
15.apr Etendus “Maailma ilusaim tüdruk” 7.-12. kl klassijuh
kell 12.00 Räpina Rahvamajas
15.-18.apr Loodusõpetusenädal algklassid
“Osavaim Korvpallur” II etapp, Põlvas keh kasv õp
16.apr Mudilaskooride ettelaulmine A. Silm
Põlva kultuurikeskuses 9.00-11.45
Algklasside kevadkontsert algklassideõp
18.apr Ühiskontsert lasteaiaga Aianduskooli saalis R. Tamm, Räpina Lasteaed
22.apr Eesti keele riigieksam R. Ladva
apr Noortevahetus saksalastega Räpinas I. Nagelmma, M. Ääremaa
apr Sõjaväeosa külastus T. Songi
MAI
2.-3. mai Ajarännak 1869 T. Viljalo, T. Tammes
6.-8. mai Inglise keele riigieksam A. Meitus
8.-19.mai Kevadnäitus algklassid
14.-17. mai Noortevahetus koos poolakatega Leedus M. Ääremaa
Heategevuslik teatejooks, keh kasv õp
koolinoorte murdmaa meistrivõistlused Põlvas
13.mai 12. klassi viimase koolikella ja hõbekella aktus 10. kl
14.mai eesti keele tasemetöö 6. klass M. Alver
21.mai Matemaatika tasemetöö 6.klassile matemaatikaõpetajad
24.mai Matemaatika riigieksam 12.klass matemaatikaõp
Kergejõustik D,E vkl. Tilsi keh kasv õp
Kergejõustik J, A, B, C vkl. Tilsi
28. mai Tartu Võimlemispidu. Osalevad 1.-5. klassi võimlejad M. Mathiesen
30.mai 9. kl tutipäev 8. klass
30.-31. mai 11. kl sisekaitselaager Väike- Maarjas
mai Õppereis: Maarja küla, Paberivabrik, Süvahavva T. Tammes, J. Raud
JUUNI
juuni Robootikaringide pereõhtu E. Sibul, E. Kinsigo
03.juuni 9. kl eesti keele lõpueksam M. Oper, R. Ladva
3.-4. juuni 10. kl sisekaitselaager Paikusel K. Satsi
juuni Võhandu õppepäev T. Tammes, 5. kl klassijuh
juuni Kohukohapäeva matkamäng sotsiaal- ja loodusainete õp
5.-7. juuni 10., 11. kl riigikaitselaager T. Songi
10.juuni 9. kl matemaatikaeksam matemaatikaõp
13.juuni Põhikooli valikeksam aineõp
20.juuni Lõpuaktused
kell 12.00 9. klass 8. klass
kell 15.00 12. klass 11. klass
Põlva pidu Intsikurmus