Facebook Stuudium Tunniplaan Toidumenüü Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Kalender

Valla kalender

 •  

  tek_logo

  Hea kooli rajaleidja logo

  Clipboard01


  Tundide ajad

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40

   

  3. 9.50 – 10.35 P/G
  3. 10.00 – 10.45 Alg
  4. 10.55 – 11.40

   

  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.35 – 15.20

   

Uudised

 • „Tähelepanu, start!“ võistlused

  Lisatud: 21. märts 2018 | Autor: Margit Mathiesen

  Põlva maakonna koolide võistlus „Tähelepanu, start!“ toimus 15. märtsil. Räpina Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas üldarvestuses II koha.

   

  Kooli esindasid Mariane-Liis Saar, Hando Märda, Andre Mägi, Heleriin Liiske, Jaan Junson, Mirtel Must, Katriin Punnek ja Kermo Küttmann.

  Räpina Ühisgümnaasiumi võistkond osaleb poolfinaalis 6. aprillil Viljandis.

 • Nutispordi Kagu-Eesti finaal 2018

  Lisatud: 20. märts 2018 | Autor: Kätlin Neimann

  Reedel, 16. märtsil toimus Tilsi Põhikoolis nutispordi Kagu-Eesti finaal, kuhu oli võistlema kutsutud nutispordis septembrist veebruarini edukalt võistelnud õpilastest kõige tublimad.

   

   

   

  Meie kooli õpilased saavutasid järgmised kohad:

  Romio Tikka 4.–5. klassi tippspordis I koht

  Kätryn Liblik 4.–5. klassi rahvaspordi B-alagrupis I koht

  Angelo Raoul Lombardo 8.–9. klassi rahvaspordi B-alagrupis II koht

  Robert Rauba 6.–7. klassi rahvaspordi B-alagrupis III koht

   

  Õpilasi juhendasid õpetajad Anne-Liis Rämson, Marika Aruküla, Külliki Arjokesse ja Kätlin Neimann.

 • Emakeelepäevale pühendatud hommik

  Lisatud: 19. märts 2018 | Autor: Anneli Huuse

  Reedel, 16. märtsil toimus emakeelepäevale pühendatud hommik, millest võtsid osa algklasside õpilased.

   

  Õpilased esitasid luuletusi ja lugusid ning laule meie ilusas emakeeles. Külas olid ka Räpina raamatukogu töötajad, kes rääkisid emakeelepäevast ja lugesid ette muinasjutu “Eesti muinasjuttude” raamatust.

   

  Hiljem tänati klassides käekirjavõistluse parimaid diplomiga.

 • E-külalistunnid

  Lisatud: 16. märts 2018 | Autor: Marika Aruküla

  4. a klassi õpilased osalesid kahes e-külalistunnis 7. ja 9. märtsil. Esimeses tunnis käsitleti veeohutuse teemat ning külalislektoriks oli Marge Kohtla Politsei- ja Piirivalveametist. Pärast loengut arutleti veeohutuse teemadel ja õpilastel valmisid rühmatöödena teemakohased hoiatusmärgid.

   

  Teisel tunnil oli külalislektoriks veebikonstaabel Maarja Punak, kes rääkis küberkiusamisest. Seejärel arutlesid õpilased rühmades ja mõtlesid välja lahendused kahe juhtumi kohta ning esitlesid oma tööd kaasõpilastele.

   

  Mõlemad e-külalistunnid olid algatatud projekti „Tagasi kooli“ raames ning toimusid You Tube`i keskkonnas.

 • Matemaatikavõistlus „Känguru“

  Lisatud: 16. märts 2018 | Autor: Kätlin Neimann

  15. märtsil toimus Räpina Ühisgümnaasiumis maailma populaarseim matemaatikavõistlus „Känguru“, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. 

   

  Eestis toimus see juba 23. korda, osales 24670 õpilast 394 koolist.  Meie koolist osales võistlusel 41 õpilast 1.12. klassini, võisteldi kuues vanuserühmas. Tulemused selguvad mais. 

 • Õppimisvõimalused USA-s

  Lisatud: 16. märts 2018 | Autor: Irmen Nagelmaa

  Räpina ÜG keeltenädala raames võtsime 14. märtsil  vastu külalisi Tartu Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskusest.

   

  Laura Suur ja Nile Miller andsid 10. ja 11. klassis ülevaate USA (üli)koolidesse õppima minemise võimalustest.  Tutvustati teabekeskuse abi, ülikoolide valikuteks sobivat otsingulehte internetis ja eeltingimusi, milleks on head õpitulemused gümnaasiumis, keeletest ning terviklik isiksus koos hobitegevusega.

   

   

  Ameerikas õppimise võimalusi peaks kaaluma 10.–11. klassides, sest siis on piisavalt aega arendada keeleoskust, valida välja meelepärane (üli)kool ning kandideerida. Kuna infotund toimus inglise keele tunni ajal, oli kogu vestlus ja esitlus inglise keeles.

   

 • Räpina Ühisgümnaasium pälvis rändkarika

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Kaitseliidu Põlva maleva korraldatud isamaalisel omaloomingukonkursil saavutasid meie kooli õpilased järgmised auhinnalised kohad:

  Reti-Karlota Rebane 1.−4. kl I koht (juhendaja Merle Kingla)

  Lisett Rämson 5.−6. klass III koht (juhendaja Marika Ääremaa)

  10.–12. klass I koht Anna Zaharova, III koht Keilit Adson (juhendaja Reet Ladva)

   

   

  Kõige rohkem auhinnalisi kohti saavutanud kool pälvib rändkarika “Juhan”, mis sel aastal kuulub meie koolile.

 • Kaitse end ja aita teist (KEAT)

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul.

   

   

  Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

  14. märtsil toimus esimene õppepäev, mille teemaks oli esmaabi.

 • Emakeelepäev

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  14. märtsi toimus meeleolukas emakeelepäeva kontsert.

  6.a klassi õpilased Mikk Vosmi ja Rihhard Poltan esitasid võrokeelse dialoogi „Edimäne armastus“. 11. klassi õpilased olid ette valmistanud humoorika luulekava teemal „Kool“, mida esitleti video vahendusel.

   

  9.−11. klassi näitering esitas lustakad lühinäidendid “Kevade” ja “Mauruse kool”.

   

  Omaloomingukonkursi “Kool” eripreemia pälvisid Reio Tootsman, Helerin Salve, Carmen Raudla, Steven Beljajev, Janika Rõbakova ja 11. klassi õpilased. Vaata veel pilte.

  Õpilasi juhendasid õpetajad Reet Ladva, Maie Oper, Maire Alver ja Marika Ääremaa.

 • Tunnid raamatukogus

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Esmaspäeval, 12. märtsil käisid 5.–6. klassi õpilased raamatukogus, kus toimus kirjandustund teemal “Raamat kui keelekandja”. Rühmatöö küsimused valmistas ette õpetaja Maire Alver