Facebook Stuudium Tunniplaan Postkast (vana) Office 365 Õppematerjalid Toidumenüü Moodle Töökavad Sisene

Tervist Edendav Kool

Räpina Ühisgümnaasiumi tervisenõukogu koosseis
Anneli Huuse – algõpetus
Jaanus Meitus – kehalise kasvatuse õpetaja
Maire Ring – kooliõde
Karin Tuul – bioloogiaõpetaja
Marika Ääremaa – huvijuht
Kristel Liblik – õpilane, õpilasesinduse liige
Eva Leppik – sotsiaalpedagoog
Airene Vaike Kumari – psühholoog
Kaido Palu – kohaliku omavalitsuse esindaja
Tiiu Kõlli – majandusalajuhataja

Tervisenõukogu esimees – Karin Tuul, tel 5354 1978, karin.tuul@rapina.ee
Tervisenõukogu aseesimees – Marika Ääremaa, tel 55961714, marika.aaremaa@rapina.ee

admin-ajax

Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa  projekti raames on valminud  tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav vaheleht  “Targalt ja tervelt ellu!”.

 


Koolitervishoid hõlmab õpilaste tervist edendava, haigusi ennetava ravi- ja tervisekaitsealast tegevust.

Tervishoiuteenuseid on  kaks – plaanilised ja erakorralised. Plaanilised on:  regulaarne profülaktiline läbivaatus ja immuniseerimised. Erakorralised tervishoiuteenused on need, mis on vajalikud ootamatult tekkinud haigestumise/terviserikke korral.

Kooli meditsiinikabinetis toimub I, III, XII, XI klassi ja kooli õppima asunud uute õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Alaealisele koolilapsele tervishoiuteenuse osutamise nõusolek tuleb võtta lapsevanemalt kirjalikult üks kord (näiteks kooli õpilase vastu võtmisel)

II, V ja IX klassi õpilaste tervisekontroll toimub õpilase perearsti juures.

Räpina haiglas võtavad vastu perearstid:

Dr. Meelis Kaup Tel : 7999246
Dr. Piret Jõgi Tel : 7999245
Dr. Ines Osik Tel : 7999247
Dr. Anne Kaldoja Tel : 7962495
Dr. Stepan Sahnjuk (kirurg) Tel : 7999233

Õpilased, kelle perearst asub mujal, pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti poole.

Alates sellest õppeaastast saavad esimeste klasside õpilased õpilase tervisepäeviku, kuhu tehakse sissekanded õpilase tervisenäitajate kohta kuni kooli lõpetamiseni.

Vaktsineerimine toimub kooli meditsiinikabinetis õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast kirjalikult.

Kooli meditsiinikabinetis toimub terviseprobleemidega õpilaste vastuvõtt ja esmane nõustamine. Haigustunnuste ilmnemisel osutatakse vajadusel arstiabi ning esmaabi traumade korral. Vajadusel suunatakse perearsti või kirurgi vastuvõtule.

Räpina Ühisgümnaasiumis viiakse läbi esmaabitunde.

Jälgitakse tervisekaitsealaste nõuete täitmist koolis ja koolisööklas. Esitatakse koolitervishoiuteenuse aruanded Terviseametile ja Haigekassale.


Tervisenõukogu  2016/2017 õppeaasta eesmärgid ning tööplaan

Eesmärgid:
1) paikkondliku koostöövõrgustiku arendamine
2) koolitöötajate terviseteadlikkuse tõstmine, liikumisharrastuse kujundamine
3) õpilaste kaasamine maakondlikesse ja vabariiklikesse kampaaniatesse
4) teadlikkuse tõstmine tervisedendamise ja turvalisuse tagamise /hoidmise olulisusest, integratsioon teiste õppeainetega
5) Õpilaste teadlikkuse tõstmine riskikäitumise ja meelemürkide osas

Kuupäev Üritus
SEPTEMBER
12.-16.sept Liikumise nädal
Pendelteatejooks, jalgpallivõistlus
16.sept Klasside matkapäev
21.sept Põlva maakonna kuni 6. kl ja 7. – 9. kl
T ja P jalgpalli MV
26.sept Orienteerumismäng „Tallinn-meie pealinn“ 11. kl
29.sept “Õunajooks” ümber koolimaja 1.- 4. kl
29.sept Teatejooks Räpina tänavatel 5. – 12. kl
29.sept Koolitus “Selge pilt…!?” 11.,12. klassile
30.sept Rahvusvaheline muusikapäev
sept – dets Osalemine projektis “Suitsuprii klass”
12. sept – 2. okt Köögiviljakampaania koolides
sept -dets Arengutreeningud õpetajatele
OKTOOBER
okt Põlvamaa koolide maratonjooks koolides
“Jooksuga nälja vastu”
okt Osalemine pudruprogrammis 5.a, b ja 7.a, b
11.okt Elamusspordipäev korvpalliplatsil 1.-12. kl
12.okt Tervisenõukogu koosolek
13.okt Tartu maakonna tervist edendavate koolide õppereis
Räpina Ühisgümnaasiumisse
okt “Laste hammaste tervise” kampaania 6.a, 6.b
18.okt Osalemine Põlvamaa TEK-de koosolekul Põlvas
25.okt Vaikuseminutite baaskoolitus õpetajatele
okt – dets Õpilaste profülaktiline läbivaatus, vaktsineerimine
okt Õpikojad õpetajatele
okt – nov Uuring 2., 5., 8. ja 11. klassi õpilastele ja vanematele
“Hindamisvahendite kohandamine laste heaolu ja
 vaimse tervisega seotud riskide varajaseks märkamiseks”
 
NOVEMBER
31. okt – 4. nov Räpina ÜG rahvastepalliturniir 3.-4. ja 5.-6. kl
nov Õpikojad õpetajatele
8.nov Põlva maakonna 4.-5. kl T ja P rahvastepalli MV
11.nov Ministaaride pidu
24.nov Osalemine Põlvamaa koolinoorte tantsupäeval
21.-25. nov Räpina ÜG klassidevaheline Indiaca turniir 9.-12. kl
28.nov Tervisenõukogu koosolek
DETSEMBER
dets Mänguline jõulutuba kaminasaalis
1.dets Põlva MK 6.-9. kl P meistrivõistlused korvpallis Põlvas
2.-4. dets Külastada Robotex näitusi, võistlusi, töötubasid 4.-8. kl
12. – 16. dets Räpina ÜG minivõrkpalliturniir 7.-8. kl