Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Tervist Edendav Kool

Räpina Ühisgümnaasiumi tervisenõukogu koosseis – algõpetusJaanus Meitus – kehalise kasvatuse õpetajaVena Salmus – kooliõdeKarin Tuul – bioloogiaõpetajaMarika Ääremaa – huvijuhtBianca Tuul – õpilane, õpilasesinduse liigeKristi Paulson – sotsiaalpedagoogAirene Vaike Kumari – psühholoogAnu-Cristine Tokko  – kohaliku omavalitsuse esindajaTiiu Kõlli – majandusalajuhatajaMari Kala – hoolekogu esindaja

Tervisenõukogu esimees – Karin Tuul, tel 5354 1978, karin.tuul@rapina.eeTervisenõukogu aseesimees – Marika Ääremaa, tel 55961714, marika.aaremaa@rapina.ee

admin-ajax

Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa  projekti raames on valminud  tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav vaheleht  “Targalt ja tervelt ellu!”.

 


Koolitervishoid hõlmab õpilaste tervist edendava, haigusi ennetava ravi- ja tervisekaitsealast tegevust.

Tervishoiuteenuseid on  kaks – plaanilised ja erakorralised. Plaanilised on:  regulaarne profülaktiline läbivaatus ja immuniseerimised. Erakorralised tervishoiuteenused on need, mis on vajalikud ootamatult tekkinud haigestumise/terviserikke korral.

Kooli meditsiinikabinetis toimub I, III, XII, X klassi ja kooli õppima asunud uute õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde. Tervisekontrolli läbiviimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek.

Alaealisele koolilapsele tervishoiuteenuse osutamise nõusolek tuleb võtta lapsevanemalt kirjalikult üks kord (näiteks kooli õpilase vastu võtmisel)

II, V ja IX klassi õpilaste tervisekontroll toimub õpilase perearsti juures.

Räpina haiglas võtavad vastu perearstid:

Dr. Meelis Kaup Tel : 7999246
Dr. Piret Jõgi Tel : 7999245
Dr. Ines Osik Tel : 7999247
Dr. Anne Kaldoja Tel : 7962495
Dr. Stepan Sahnjuk (kirurg) Tel : 7999233

Õpilased, kelle perearst asub mujal, pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti poole.

Vaktsineerimine toimub kooli meditsiinikabinetis õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast kirjalikult.

Kooli meditsiinikabinetis toimub terviseprobleemidega õpilaste vastuvõtt ja esmane nõustamine. Haigustunnuste ilmnemisel osutatakse vajadusel arstiabi ning esmaabi traumade korral. Vajadusel suunatakse perearsti või kirurgi vastuvõtule.

Õpilasel ja lapsevanemal on õigus pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja kohta Terviseametisse või Eesti Haigekassasse.

Räpina Ühisgümnaasiumis viiakse läbi esmaabitunde.

Jälgitakse tervisekaitsealaste nõuete täitmist koolis ja koolisööklas. Esitatakse koolitervishoiuteenuse aruanded Terviseametile ja Haigekassale.


Tervisenõukogu eesmärgid

Eesmärgid:1) paikkondliku koostöövõrgustiku arendamine2) koolitöötajate terviseteadlikkuse tõstmine, liikumisharrastuse kujundamine3) õpilaste kaasamine maakondlikesse ja vabariiklikesse kampaaniatesse4) teadlikkuse tõstmine tervisedendamise ja turvalisuse tagamise / hoidmise olulisusest, integratsioon teiste õppeainetega5) õpilaste teadlikkuse tõstmine riskikäitumise ja meelemürkide osas