Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Tervist Edendav Kool

Räpina Ühisgümnaasiumi tervisenõukogu koosseis
Anneli Huuse – algõpetus
Jaanus Meitus – kehalise kasvatuse õpetaja
Maire Ring – kooliõde
Karin Tuul – bioloogiaõpetaja
Marika Ääremaa – huvijuht
Oskar Laht – õpilane, õpilasesinduse liige
Kristi Paulson – sotsiaalpedagoog
Airene Vaike Kumari – psühholoog
Andri Võsokovski – kohaliku omavalitsuse esindaja
Tiiu Kõlli – majandusalajuhataja
Mari Kala – hoolekogu esindaja

Tervisenõukogu esimees – Karin Tuul, tel 5354 1978, karin.tuul@rapina.ee
Tervisenõukogu aseesimees – Marika Ääremaa, tel 55961714, marika.aaremaa@rapina.ee

admin-ajax

Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa  projekti raames on valminud  tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav vaheleht  “Targalt ja tervelt ellu!”.

 


Koolitervishoid hõlmab õpilaste tervist edendava, haigusi ennetava ravi- ja tervisekaitsealast tegevust.

Tervishoiuteenuseid on  kaks – plaanilised ja erakorralised. Plaanilised on:  regulaarne profülaktiline läbivaatus ja immuniseerimised. Erakorralised tervishoiuteenused on need, mis on vajalikud ootamatult tekkinud haigestumise/terviserikke korral.

Kooli meditsiinikabinetis toimub I, III, XII, XI klassi ja kooli õppima asunud uute õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Alaealisele koolilapsele tervishoiuteenuse osutamise nõusolek tuleb võtta lapsevanemalt kirjalikult üks kord (näiteks kooli õpilase vastu võtmisel)

II, V ja IX klassi õpilaste tervisekontroll toimub õpilase perearsti juures.

Räpina haiglas võtavad vastu perearstid:

Dr. Meelis Kaup Tel : 7999246
Dr. Piret Jõgi Tel : 7999245
Dr. Ines Osik Tel : 7999247
Dr. Anne Kaldoja Tel : 7962495
Dr. Stepan Sahnjuk (kirurg) Tel : 7999233

Õpilased, kelle perearst asub mujal, pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti poole.

Alates sellest õppeaastast saavad esimeste klasside õpilased õpilase tervisepäeviku, kuhu tehakse sissekanded õpilase tervisenäitajate kohta kuni kooli lõpetamiseni.

Vaktsineerimine toimub kooli meditsiinikabinetis õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast kirjalikult.

Kooli meditsiinikabinetis toimub terviseprobleemidega õpilaste vastuvõtt ja esmane nõustamine. Haigustunnuste ilmnemisel osutatakse vajadusel arstiabi ning esmaabi traumade korral. Vajadusel suunatakse perearsti või kirurgi vastuvõtule.

Õpilasel ja lapsevanemal on õigus pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja kohta Terviseametisse või Eesti Haigekassasse.

Räpina Ühisgümnaasiumis viiakse läbi esmaabitunde.

Jälgitakse tervisekaitsealaste nõuete täitmist koolis ja koolisööklas. Esitatakse koolitervishoiuteenuse aruanded Terviseametile ja Haigekassale.


Tervisenõukogu eesmärgid

Eesmärgid:
1) paikkondliku koostöövõrgustiku arendamine
2) koolitöötajate terviseteadlikkuse tõstmine, liikumisharrastuse kujundamine
3) õpilaste kaasamine maakondlikesse ja vabariiklikesse kampaaniatesse
4) teadlikkuse tõstmine tervisedendamise ja turvalisuse tagamise / hoidmise olulisusest, integratsioon teiste õppeainetega
5) õpilaste teadlikkuse tõstmine riskikäitumise ja meelemürkide osas