Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Kalender

 •  

  tek_logo

  Hea kooli rajaleidja logo

  Clipboard01


  Tundide ajad

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40

   

  3. 9.50 – 10.35 P/G
  3. 10.00 – 10.45 Alg
  4. 10.55 – 11.40

   

  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.35 – 15.20

   

Uudised

 • Põlva maakonna koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlused

  Lisatud: 25. september 2020 | Autor: Jaanus Meitus

  Sellel sügisel toimusid Põlva maakonna koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlused Räpinas.

   

  Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased saavutasid järgnevad kohad:

   

  T-D 300 m
  II koht Jaana Mari Kala

  III koht Hanna-Mariin Hüdsi

  V koht Marili Hakmaa

  V koht Mariane-Liis Saar

   

  T-C 600 m
  IV koht Keidi Käär

  VI koht Karoliis Rohtla

   

  T-B 600 m
  IV koht Agathe Erik

  VI koht Gerda Pruus

   

  T-A 600 m
  I koht Karina Kolossova

  III koht Merlin Tolmusk

   

  P-D 300 m
  III koht Raido Lillemäe

   

  P-C 1000 m
  I koht Jaan Junson

  II koht Marvin Poltan

  IV koht Rando Parrol

  V koht Gert Parmask

   

  P-B 1000 m
  IV koht Rainer Preeden

   

  P-A 1000 m
  IV koht Thomas John Grey

   

  P-J 1000 m
  I koht Harri Mähar

  II koht Reno Palmik

   

  Aitäh, tublid jooksjad!

  Õpilaste kehalise kasvatuse õpetajad on Margit Mathiesen ja Jaanus Meitus.

 • 5.b väljasõit Piusa ürgorgu Vastseliina linnuse juures

  Lisatud: 25. september 2020 | Autor: Mairi Laanetu

  24.09.2020 külastas 5.b klass Vastseliina linnust, mis asub maalilise Piusa ürgoru kallastel. Meie tutvusime 14. sajandil rajatud linnuse ajalooga ja Piusa ürgoru loodusega. Õpilased said täita töölehti.

   

  Õppekäigu tulemusena said õpilased teada, mis võis Piusa ürgorus olla juba 360 miljonit aastat tagasi. Samuti said õpilased mõõta jõevee soojust ja teha settimise katset, milleks kogusid topsidesse kive, liiva ja muda.

   

  Päeva lõpetas arutelu looduse hoidmisest ja väärtustamisest.
  Tänu ürituse korraldajale ja 5.b klassile. Kõik olid tublid ja osavõtlikud.

   

 • Rebaste ristimine

  Lisatud: 23. september 2020 | Autor: Marika Ääremaa

   

  Vaata pilte.

 • Seikluslik ellujäämiskursus looduses

  Lisatud: 23. september 2020 | Autor: Kätlin Neimann

  Reedel, 18. septembril osalesid 6.b klassi õpilased KIK-i projektis „Seikluslik ellujäämiskursus looduses“.

   

  Õpilased said uusi kogemusi looduses hakkama saamiseks. Õpiti, kuidas ennast hoida ja kaitsta ning abistadada vajadusel teisi. Põnev kogemus oli käepärastest vahenditest kanderaami ja telgi ehitamine ning tule tegemine.

   

  Koos klassiga nauditi päikeselist päeva sügiseses looduses. Vaata pilte.

 • KIK-i projekt

  Lisatud: 23. september 2020 | Autor: Maire Alver

  9.a klassi õpilased külastasid 9. septembril Alam-Pedaja looduskaitseala, läbides Selli-Sillaotsa õpperaja (4,7 km). Õppepäeva viis läbi keskkonnahariduse spetsialist Piret Valge.

   

  Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Ala põhiväärtuseks ongi märgade elupaikade mitmekesisus, erinevad sookooslused ja jõed.

   

  Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994. aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha.

  1997. aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

   

  Õpilased kordasid vaatluse käigus mõisteid rindelisus, kooslus ja märgalad. Arutleti loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkuse üle. Õpiti tundma rabataimi. Õppepäev oli metoodiliselt hästi planeeritud. Lisaks vaatlusele ja individuaalsele tööle, toimus ka rühmatöö. Täiesti uueks teadmiseks oli õpilaste jaoks, et kukemari on söödav. Kuidas söödavad marjad maitsevad, seda sai soovi korral kohe proovida.

   

  .

 • Taimetargale külla

  Lisatud: 21. september 2020 | Autor: Ene Hainsoo

  8. septembril osalesid 9.b klassi õpilased KIK-i õppeprogrammis „Taimetargale külla“. Õppekäik toimus Alam-Pedja looduskaitsealal Laeva soos Selli-Sillaotsa õpperajal.

   

  Õpilased said põhjaliku ülevaate soo- ja metsataimestikust, nagu näiteks murakas, kanarbik, kukemari, pohl, küüvits, hanevits, sookail, jõhvikas, mustikas, sinikas, ubaleht, tupp-villpea.

   

  Lisaks lahendati paaristööna ristsõna, vastati temaatilistele küsimustele, mängiti taimede äratundmise mänge.

   

  Õppekäik õpetas loodust vaatama ja uurima. Aitäh õppeprogrammi läbiviijale Piret Valgele!

   

  Kokkuvõte õppekäigust. Õpilaste ühistöö:

  Täitsime töölehti.

  Arutlesime gruppides.

  Imetlesime loodust.

  Maitsesime marju.

  Elutarkust omandasime.

  Tegime ühispildi.

  Avastasime loodust.

  Rääkisime giidiga.

  Grupeerusime vajadusel.

  Arendasime silmaringi.

  Laiendasime teadmisi.

  Esitasime julgelt küsimusi.

  Kõndisime rabas.

  Ületasime takistusi.

  Laristasime kaloreid.

  Lirts- lirts! lonkisime mööda laudteed.

  Allusime õpetajale.

   

  Fotod: Pilleriin Sillakivi

 • Õuesõppetund Kolkjas

  Lisatud: 18. september 2020 | Autor: Marika Ääremaa

  8. ja 10. septembril käisid 7. ja 8. klasside õpilased Eesti-Vene rahvusvahelise projekti raames Kolkjas õuesõppetunnis. Õpilased pidid täitma õpetaja Karin Tuule poolt koostatud töölehe, kuhu olid lõimitud Peipsi-teemalised ülesanded bioloogiast, geograafiast ja ajaloost.

   

  Peipsimaa Külastuskeskuses said õpilased otsetrükitehnikas kujundada ja trükkida endale trükipakke kasutades kandekoti.

   

  Toredat põnevust pakkus tõukeratastega sõit Kolkja külas, kus tutvuti erinevate vaatamisväärsustega ning vanausuliste eluolu ja traditsioonidega. Vaata pilte.

   

   

   

 • KIK-i projekti raames Võrumaal Voki külas

  Lisatud: 18. september 2020 | Autor: Tiia Mäe

  Reedel, 12. septembril käisid 5.a klassi õpilased KIK-i projekti raames Võrumaal Voki külas.

   

  Õpilased said teada, et igasugune muutus looduses mõjutab seal elavate loomade ja lindude elu. Nad said uusi teadmisi ja oskuseid looduses liikumiseks ning ohtude vältimiseks. Õpilastele meeldis koos klassikaaslastega looduses liikumine ja seal tehtud tegevused. Ka õpetaja sai juurde uusi teadmisi ja oskuseid lastega tegutsemiseks.

   

   

 • Pokumaal

  Lisatud: 16. september 2020 | Autor: Merle Kingla

  Teisipäeval, 15. septembril käisid 2. klasside õpilased KIK-i projekti raames Pokumaal.

   

  Pokumajas räägiti Edgar Valterist ning sai näha tema kirjutatud ja illustreeritud raamatuid, maalinäitust ja tutvuda tema toaga. Lapsed said teada, kes on pokud ja soovijad said ise pokudeks kehastuda. Saadi tuttavaks lindudega, kuulati nende huvitavaid häälitsusi. Kratimetsa matkarajal kohtuti erinevate krattidega, õpiti tundma erinevaid taimi, seeni, saadi teada, mis on kuusepahk. Leiti puudelt tähekujusid. Lapsed tegid tutvust vanade taluhoonetega, nuusutasid suitsusauna lõhna, harjutasid pritsimehe tööd. Elevust tekitasid kitsed, kalkunipere ja kirju kukk.

   

  Tagasiteel käisime Eesti jämedama puu Tamme-Lauri tamme tüveümbermõõtu mõõtmas. Ka uhke põder näitas end metsaserval. Oli väga huvitav ja põnev päev. Vaata pilte.

 • Saksa keele tunnis nagu välismaal

  Lisatud: 16. september 2020 | Autor: Irmen Nagelmaa

  10. ja 11. kl saksa keele tunni eesmärk 15. septembril oli harjutada enese tutvustamist ja kaaslasega tutvumist. Seda aitas teha Tobias Koch, kes on küll pärit Saksamaalt, kuid elab Eestis. Tobias vestles kõigi õpilastega individuaalselt. See arendas õpilaste suhtlemisjulgust võõrkeeles, treenis küsimustest arusaamist, neile vastamist ja oma küsimuste esitamist.

   

   

  Tunni lõpus selgus üllatusena, et Tobias valdab vabalt ka eesti keelt. 😊
  Õpilaste tagasisides tunni lõpus arvas Jürgen Hansen (11. kl), et tunne oli nagu välismaal. 😊