Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

COVID-19

Kinnitatud 07.12.2020
direktori käskkirjaga nr 1.1-2/2020/16-1


Räpina Ühisgümnaasiumis rakendatavad põhimõtted seoses viirusega COVID-19

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab RÜG oma õppetööd tavapärases rütmis.

* Koolipäev algab õpilasel 15–20 minutit enne tundide algust. Koolimajja saab siseneda ainult peaukse kaudu.

* Garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).

* Vahetundide ajal on õpilastel võimalus viibida õues. Kogu koolipere kasutab vahetusjalatseid.

* Kui olete viibinud välismaal reisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14-päevases eneseisolatsioonis.  Eneseisolatsiooni ajal kooli mitte tulla. Eneseisolatsioonis olekust teavitada klassijuhatajat.

* Haigena kooli mitte tulla! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Edasise osas konsulteerida perearstiga, kaaluda COVID-19 testi tegemist.

* Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.


* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppejuhti ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse eneseisolatsiooni. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja võib kooli naasta pärast arstilt loa saamist.

* Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb ennast halvasti, siis peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel õppejuhti ning lapsevanemat. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistatakse 112.

* Õpilane peab kooli sisenedes desinfitseerima käed, hoidma koolimajas puhtust, pesema vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist ja peale WC kasutamist). Soovitatav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.

* Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi, eriti teiste klasside õpilastega, vähendada kontaktset suhtlemist nii koolimajas kui väljaspool kooli. Saabuda koolimajja määratud ajaks ja lahkuda koolimajast koheselt tundide ja huvitegevuse lõppemisel.

* Koolimajas jälgitakse, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoitakse aknad avatud ka tunni ajal.

* Lapsevanematel ja kõrvalistel isikutel ei ole lubatud koolimajja siseneda, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud õpetaja või kooli juhtkonna liikmega. Nõutav on kaitsemaski kandmine.

* Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi, kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitatav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.

* Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud eneseisolatsiooni kohustus.