Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

COVID-19

Juhised Räpina Ühisgümnaasiumi töö ohutuks korraldamiseks 2021/2022. õppeaastal

 

 1. septembrist kehtib üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes lihtsustatud karantiinikord, mis kehtib ainult haridusasutuses aset leidnud lähikontakti korral.
 • 12–18aastased ja 2021/2022. õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad tegema esmalt kiirtesti ja mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi.
 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või –hoius või üldhariduskoolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed ja kuni 12-aastased õpilased jääma karantiini ega end ka testima.
 • Haigussümptomite puhul tuleb igal juhul jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.
 • Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
 • Karantiinis olevad terved  õpilased saavad võimalusel  osaleda õppetöös  koolis toimuva õppe ülekandmise teel või iseseisvaid õpiülesandeid õppides.
 • Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamiseks tuleb üldjuhul vältida.
 • COVID-19 haigestunu jääb karantiini olenemata vanusest.
 • kõigil nii huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses kui -õppes osalejatel ja töötajatel tuleb oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendada .
 • Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid ning oma nakkusohutust ei pea kusagil tõendama alla 18-aastased inimesed. 
 • Vaktsineerimata õpilasi testitakse vastavalt vajadusele, kui on ilmnenud lähikontaktsus ja kolle on saanud alguse koolist.
 • Koolis aset leidnud lähikontakti korral võivad kooliskäimist jätkata:
 • <12-aastased lapsed;
 • >12-aastased lapsed ja noored, kes:
  • on vaktsineeritud COVID-19 haiguse vastu;
  • on COVID-19 haiguse mitte rohkem kui kuus kuud tagasi läbi põdenud;
  • on läbinud SARS-CoV-2 viiruse suhtes testimise (antigeeni kiirtestimise ja PCR testimise) ning testi tulemused on negatiivsed.

Küll aga ei tohi lähikontaktsed osaleda teistes tegevustes – käia huviringis, ostlemas, kohvikus vm.

 • Kooliõde küsib lapsevanemalt taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku:
  • õpilase COVID-19 vastu vaktsineerimiseks. Kui õpilane on täisealine (18. eluaastast), annab ta nõusoleku ise.
  • õpilase COVID-19 vastu kiirtestimiseks. Kui õpilane on täisealine (18. eluaastast), annab ta nõusoleku ise.
 • Kui lapsevanem ei reageeri vaktsineerimis/testimis nõusolekule, siis seda käsitletakse kui keeldumist.
 • Kui vaktsineerimata õpilane/ koolitöötaja on lähikontaktne, tuleb teostada kiirtest.
  • Positiivse tulemuse juures suunatakse õpilane/õpetaja perearsti juurde ja tuleb teha PCR test
  • Negatiivse tulemuse juures jätkab õpilane koolitööd tavatingimustes ja tuleb teostada PCR test 72h jooksul.
 • Korralisest kiirtestist keeldudes testi ei tehta, kuid lähikontaktsuse ilmnemisel suunatakse õpilane/kooli töötaja distantsõppele.

Olulised ennetusmeetmed

 • Haigena koju. Mistahes sümptomite korral peavad
  nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
 • Tegevustes lähtume võimalusel hajutamise ja
  nn mullides tegutsemise põhimõttest ehk tegevused toimuvad kindlates rühmades,
  mille liikmed on püsivalt samad. Järgime soovitust tegutseda võimalikult palju õues.
 • Õhu kvaliteet. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka
  ning seega ka viiruse levikut. Võimalusel hoitakse aknad avatuna ka õppetunni ajal.
 • Hügieen. Kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.
 • Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, järgime soovitust kanda maski.

Ürituste korraldamine

 • Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone korraldada kindla grupi
  või nn mulli põhiselt. Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 • Siseruumides toimuvatel üritustel on soovitus hajutamiseks jälgida, et
  ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski.
 • Suuremate ürituste puhul tuleb:
  • kaaluda ürituse korraldamise riske ja otstarbekust;
  • ohutuse tagamiseks korraldada üritusi vaktsineerimiskuuri
   läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud
   või negatiivse testitulemusega osalejatele.
 1. septembrist tegutseb koolipsühholoogide nõuandeliin kõigile laste ja noortega töötavatele inimestele, lapsevanematele, õppijatele ja lastele.

NÕUANDELIIN
1226 (eesti k) E-R 16-20
1227 (vene k) T 16-20

 • Haridus- ja noorteasutuste täielikult vaktsineerimata töötajad peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti.
 • Testi ei pea tegema töötaja, kes esitab tööandjale
  • tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul,
  • mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse
  • või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse
   juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.
 • Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses,
  tuleb testimise korraldus iga tööandjaga eraldi kokku leppida.

Täielikult vaktsineeritud töötajad  ei pea COVID-19 haige lähikontaktsena karantiini jääma.