Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel.

 

 

 

 

Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel.(CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region)

Rahastajad:  Projekti kaasrahastab  “Estonia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020″

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Projekt kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot.  


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab projekti omaosaluse kaasfinantseerimist

Projekti kestvus:
Märts 2019 – veebruar 2021, 23 kuud.

Antud kodulehel olev info on valminud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Ühisgümnaasium  ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

PROGRAMIGA SEOTUD LINGID:
Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu

Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/

Eesti Vabariigi Rahandusministeerium https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg

Peipsi järve projekt

Projekti kirjeldus

Lõimitud õppe materjalid Peipsi järve teemadel III kooliastmele.