Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Uudised

 • Külas Räpina Muusikakooli puhkpilliõpetaja

  Lisatud: 24. september 2018 | Autor: Anu Silm

  19. septembril külastas meie kooli Räpina Muusikakooli puhkpilliõpetaja Elli Käbin, kes tutvustas 1. klassi õpilastele erinevaid puhkpille: klarnetit, kornetit, trompetit ja metsasarve. Õpilased said lähemalt tutvuda pillide välimuse ja kõlaga. Julgemad õpilased proovisid pille ka ise käes hoida ja mängida. Tunni lõppedes oli nii mõnelgi õpilasel tekkinud kindel soov õppida oma lemmikpilli muusikakoolis.

   

 • Sisalikuretk rabas

  Lisatud: 24. september 2018 | Autor: Kaja Runthal

  20. septembril osales 4.a klass KIK-i haridusprojektis „Sisalikuretk rabas“. Matkarada kulges mööda Meenikunno raba laudteed. Õpilased tutvusid eluga rabas, õppisid tundma rabataimi ning täitsid töölehel mitmesuguseid vaatlusülesandeid. Paljudel õpilastel oli esimest korda võimalus noppida looduses jõhvikaid. Matkaraja lõpus sai ronida vaatlustorni ning kõigi osalejate hinnang retkele oli: „Väga lahe!“

   

 • Aktiivõppeprogramm Piusal

  Lisatud: 21. september 2018 | Autor: Rita Kahu

  Esmaspäeval, 17. septembril osales 11. klass KIK-i projekti raames aktiivõppeprogrammis Piusal.

  Tutvusime ökoloogia ja loodushoiuga. Huvitav oli filmi ja lektori vahendusel saadud info selle koha ajaloo, tänase päeva, taimestiku ja loomastiku kohta.

  Üritus oli hästi korraldatud ja juhendaja väga meeldiv.

 • Õppeprojekt

  Lisatud: 19. september 2018 | Autor: Tiia Aasmaa

  17. septembril osales 3.b klass KIKi haridusprojektis Vastseliina valla Voki külas Siksalis “Elu looduses erinevatel aastaaegadel”. Õpilased liikusid sügisesel maastikul metsas, niidul, raiesmikul ja soos mööda loomade radasid, kus õpiti tundma loomade käitumist ja harjumusi. Samuti uurisid lapsed loomade poolt jäetud jälgi, söögi- ja magamiskohti, uudistasid rebaseurgusid, kuulasid ümbrusest erinevaid hääli. Seda kõike tegid õpilased eakohasel viisil enda valikuid põhjendades, järeldusi tehes ja seoseid luues. Tegevuse kaudu õppisid õpilased märkama, tajuma ja tunnetama loodust sügavamalt kui esmapilgul nähtav.

   

  Matka lõpetas soe tee ning muljete vahetamine.

   

  Päev oli õpetlik, lektor tore ja isegi mõned vihmapiisad ei suutnud lõbusat tuju rikkuda!

 • 12. klassi õppereis Piusa Külastuskeskusesse

  Lisatud: 14. september 2018 | Autor: Anne Seim

  Neljapäeval, 13. septembril osales 12. klass KIK-i keskkonnaalases aktiivõppeprogrammis “Ökoloogia ja loodushoid” Piusa Külastuskeskuses.

   

  Õpilased vaatasid keskkonnaalast õppefilmi ja filmi käigus täitsid töölehte, mis andis ülevaate Piusa koobastest ja selle ajaloost. Edasi mindi Piusa muuseumi koobastesse ja metsas otsiti haruldasi loomi ja taimi.

   

  Retk lõppes töölehtede täiendamise ja aruteluga. Õppereisil said noored uut ja harivat infot looduskaitse ja ökosüsteemide kohta. Õpilastega oli kaasas klassijuhataja Anne Seim.

 • Positiivsus vajab harjutamist

  Lisatud: 3. september 2018 | Autor: Irmen Nagelmaa

  Räpina Ühisgümnaasium peab väga tähtsaks õhkkonda koolis, kus iga töötaja ja õpilane tunneb end vajaliku ja hinnatuna. Sellise õhkkonna loomise oskust harjutasid õpetajad 28.–29. augustil Rogosi mõisas. Toimus koolitus „Motiveeriv suhtlemine muutunud õpikäsitluses“.

   

  Kõigepealt pühenduti õpetajate motivatsiooni tõstmisele, eduhoiakute juurutamise ja edu planeerimise harjutamisele. Seejärel praktiseeriti positiivse psühholoogia rakendusvõimalusi ning coachingu võtteid õpilase individuaalseks suunamiseks koolis.

   

  Kursuse lõpuks sõlmiti koostöökokkulepe:

  * Kuulame ära ja kaalume kõigi ideid

  * Harjutame ja juurutame positiivset mõtteviisi

  * Märkame ja tunnustame enda, kolleegi ja õpilaste tugevusi

   

  Positiivset mõtteviisi ja motiveerivat suhtlemist aitas omaseks muuta rahvusvaheliselt sertifitseeritud koolitaja ja nõustaja Imbi Viirok.

  Koolitust toetas SA Innove „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“.

     

 • Robotid matemaatikatunnis

  Lisatud: 27. august 2018 | Autor: Irmen Nagelmaa

     

  2018–2019 õppeaastal osaleb Räpina Ühisgümnaasium Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi uuringus robootika mõjust matemaatika õppimisele. Uuringut viib läbi doktorant Janika Leoste.

   

  3. ja 6. klasside matemaatikatunnis kaasatakse robotid, et muuta ülesande lahendamine põnevamaks, et õpitud matemaatilisi mõisteid praktiliselt tajuda. Selleks sõidutavad, pööravad, programmeerivad õpilased roboteid vastavalt ülesandele. Roboti abil visualiseeritakse matemaatikat, robot on õppevahend, mitte õppimise objekt.

   

  Katse kestab terve õppeaasta. Katse raames viiakse läbi 20 matemaatika-robootikatundi, kusjuures põhirõhk jääb matemaatikale.

   

  17. augustil kogunesid mitmete Lõuna-Eesti koolide matemaatika-robootikaõpetajad Räpinasse, et koos robotitega töötamist harjutada. Räpina Ühisgümnaasiumist osales üheksa õpetajat. Uuringus osalevad koos õpilastega Evi Tamm, Tiia Aasmaa, Eve Sibul (3. klassid), Kätlin Neimann, Anne-Liis Rämson, Ahti Vasser (6. klassid). Koos aineõpetajaga viib tunni läbi ka robootikaõpetaja või IT-juht.

   

   

 • 1. klassid

  Lisatud: 21. august 2018 | Autor: Marika Aruküla

  1. klasside lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 18.00 B2-2 ja B2-3 klassides.

  Palume siseneda koolimajja Aia tänava ukse kaudu.

   

  1. klasside nimekirjad.

 • Lugupeetud 5.a ja 5.b klassi õpilaste vanemad!

  Lisatud: 21. august 2018 | Autor: Karin Tuul

  Ootame teid 27. augustil koolimaja fuajees kell 18.00.

  Lugupidamisega
  klassijuhatajad Külliki Arjokesse ja Karin Tuul

 • 10. klassi õpilased!

  Lisatud: 17. august 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Ootan teid 22. augustil kell 12.00 klassiruumi 3-7.

  Teie klassijuhataja Marika Ääremaa