Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Keskkonnahariduse õuesõppetunnid

6. juuni 2024 | Autor: Kristi Talvik

Maikuu jooksul toimus õues kaks erinevat keskkonnaharidusega seotud tundi.

 

7. ja 8. mail külastasime 6.a ja 6.b klassi õpilastega Räpina jäätmejaama, kus õpilased tutvusid õpetaja poolt koostatud töölehe abil erinevate konteinerite ja kogumispunktidega. Tänu Karin Rämsonile, kes meid lahkesti seal vastu võttis, saime teada, milliste jäätmete eest peavad inimesed tasuma ning mis tingimustel ja milliseid jäätmeid saavad Räpina valla elanikud tasuta ära anda. Lisaks oli õpilaste ülesandeks paigutada õpetaja poolt kaasa võetud erinevat liiki jäätmetega kotisisu õigetesse konteineritesse.

 

13. ja 28. mail kohtusime 6.a ja 6.b klassi õpilastega Võhandu jõe ääres meile juba tuttava keskkonnahariduse spetsialisti Mari Kalaga, kes viis läbi keskkonnahariduse programmi „Vee selgrootud“. Õpilased said ülevaate ja kordasid erinevate selgrootute rühmasid ning nende tunnuseid läbi bingomängu. Kõige põnevamaks osaks osutus ise Võhandu jõest kahvade abil erinevate selgrootute püüdmine. Püütud selgrootute määramine erinevate määrajate abil ei osutunudki alati kõige lihtsamaks ülesandeks. Sellest hoolimata olid õpilased töökad ning rõõmsad ja selliste õppetegevustega rahul. Vaata pilte.