Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Mai oli õuesõppekuu

10. juuni 2024 | Autor: Margit Mathiesen

Foto: A. Huuse

Ajavahemikus 20.–24. mai toimus kevadine üle-eestiline õuesõppenädal, mis osutus Eesti koolide seas väga populaarseks. On suur rõõm, et seekordsele õuesõppenädalale registreeruti 253 korral, sh 167 erinevast õppeasutusest üle Eesti.

 

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased õppisid õues avastades uut. Kõige aktiivsemad õuetunnid olid 3.b klassil. Matemaatikatunnis oli vaja õues peast arvutada. Staadioniringil veeretati täringut, arv pandi kirja ning seejärel liideti summa kokku.

 

 

Foto: A. Huuse

Veel mängiti õues pärlimängu ja korrati võõrsõnu, hiljem tehti sama teema kohta ristsõna ning lõpuks said kõik koos sõnu lugeda. Õuetunnis kasutati tahvelarvuteid, millega tehti pilte ja koostati kollaaž. Kollaaži tegemiseks kasutati programmi Fotor. Eesti keele tunnis oli kooli hoovi peidetud keskused, mis tuli üles leida ja täita seal erinevaid harjutusi. Tunni teemaks oli  „H sõna alguses“.

 

 

 

 

Foto: K. Laur

5.v, 7.c, 8.c ja 7. klassi kunstitunnis vaadeldi linna keskväljakul olevat ja toimuvat, püüdes leida tähenduslikku või domineerivat ja pilku püüdvat.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: K. Talvik

6. klassi loodusõpetus toimus Võhandu jõe ääres, kus toimus vee selgrootute püüdmine, kirjeldamine ja määramine keskkonnahariduse programmi raames. Olid põnevust ja õhinat täis tunnid.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: H. Aia

3.a klassi loodusõpetuse tund toimus aianduskooli pargis, lilleaias ja kasvuhoonetes. Äppide Google Lens ja FLORA Incognita abil tuvastati taimi. Saadi palju uusi teadmisi ning rohkelt silmailu.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: M. Aruküla

2. a klass harjutas kooliõues etteütlust jooksuga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: K. Laur

5. klassid lõid oma joonistustega positiivset meeleolu tänavaruumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õuesõppenädal lisas koolipäevadesse õpi- ja liikumisrõõmu.

Aitäh õpetajatele ja õpilastele!