Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Tööle kaasa 18.–22. veebruaril

21. veebruar 2019 | Autor: Irmen Nagelmaa

Räpina Ühisgümnaasium on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

 

Algatuse idee seisneb selles, et 18.–22. veebruarini 2019 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

 

Õpilane, laps, noor

* saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;

* näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;

* saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

 

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

 

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

 

Räpina ÜG-st osaleb „Tööle kaasa“ programmis 35 seitsmendate ja kaheksandate klasside õpilast. Oma uksed on õpilastele avanud paljud Põlvamaa ja Tartumaa ettevõtted: tervishoiu- ja haridusasutused, tootmisettevõtted ja Maaeluministeerium.

 

Ettevõtte külastamisel teevad õpilased kirjaliku ülevaate nähtust-kuuldust, täites töölehti, mille põhjal jagavad  hiljem oma kogemust klassikaaslastega.