Facebook Stuudium Tunniplaan Toidumenüü Postkast (vana) Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Kalender


 • Tundide ajad

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40

   

  3. 9.50 – 10.35 P/G
  3. 10.00 – 10.45 Alg
  4. 10.55 – 11.40

   

  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.35 – 15.20


  tek_logo

  Hea kooli rajaleidja logo

  Clipboard01

  eesti2

  rapina-valla-juubeli-mark

Uudised

 • Räpina Ühisgümnaasium pälvis rändkarika

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Kaitseliidu Põlva maleva korraldatud isamaalisel omaloomingukonkursil saavutasid meie kooli õpilased järgmised auhinnalised kohad:

  Reti-Karlota Rebane 1.−4. kl I koht (juhendaja Merle Kingla)

  Lisett Rämson 5.−6. klass III koht (juhendaja Marika Ääremaa)

  10.–12. klass I koht Anna Zaharova, III koht Keilit Adson (juhendaja Reet Ladva)

   

   

  Kõige rohkem auhinnalisi kohti saavutanud kool pälvib rändkarika “Juhan”, mis sel aastal kuulub meie koolile.

 • Kaitse end ja aita teist (KEAT)

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul.

   

   

  Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

  14. märtsil toimus esimene õppepäev, mille teemaks oli esmaabi.

 • Emakeelepäev

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  14. märtsi toimus meeleolukas emakeelepäeva kontsert.

  6.a klassi õpilased Mikk Vosmi ja Rihhard Poltan esitasid võrokeelse dialoogi „Edimäne armastus“. 11. klassi õpilased olid ette valmistanud humoorika luulekava teemal „Kool“, mida esitleti video vahendusel.

   

  9.−11. klassi näitering esitas lustakad lühinäidendid “Kevade” ja “Mauruse kool”.

   

  Omaloomingukonkursi “Kool” eripreemia pälvisid Reio Tootsman, Helerin Salve, Carmen Raudla, Steven Beljajev, Janika Rõbakova ja 11. klassi õpilased. Vaata veel pilte.

  Õpilasi juhendasid õpetajad Reet Ladva, Maie Oper, Maire Alver ja Marika Ääremaa.

 • Tunnid raamatukogus

  Lisatud: 15. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  Esmaspäeval, 12. märtsil käisid 5.–6. klassi õpilased raamatukogus, kus toimus kirjandustund teemal “Raamat kui keelekandja”. Rühmatöö küsimused valmistas ette õpetaja Maire Alver

 • 4.–6. klassi õpilaste matemaatikaolümpiaad

  Lisatud: 14. märts 2018 | Autor: Maie Oper

  9. märtsil toimus matemaatikaolümpiaad 4.–6. klassi õpilastele.

  Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased:

  Erle-Mai Pabusk II–III koht

  Regnar Preeden III koht

 • Kogemusi omandamas läbi Erasmus + K1 õpirände

  Lisatud: 14. märts 2018 | Autor: Aira Meitus

  Allakirjutanul oli võimalus viibida Erasmus+ K1 õpirände raames Madeiral, täpsemalt saare pealinnas Funchalis ja selle ümbruses. Kursus „Teaching in a 21st Century School“ oli korraldatud 21 Knowledge poolt 5.–10. veebruarini 2018 sellel Portugali autonoomsel saarel.

   

  Kursusel tutvustati 21. sajandi hariduselu võtmeküsimusi, anti ülevaade Euroopa Schoolneti projektidest, valgustati eTwinningu võimalusi, anti suuniseid IKT jätkuvaks  kasutamiseks koolitundides, kaasa arvatud uudsed äpid. Rõhk oli koostöö arendamisel ja õpetajate täienduskoolitusel, erinevad töötoad käsitlesid aineteüleseid projekte: STEM, STEAM ja STREAM, samuti oli kõne all õpirände K2 võimalused.

   

  Viibisin koos kolleegidega Poolast, Saksamaalt, Sloveeniast ja Madeiralt põhiliselt kahes koolis: 2800 õpilasega Escola  Secundaria  Francisco Franco Funchalis ja väikeses meie mõistes põhikoolis Ponta do Solis.

   

  Madeira jättis unustamatu mulje: lillederohkus, banaaniistandused, mereveega täidetud laavabasseinid saare loodepoolseimas linnakeses Porto Monizis, hunnitud vaated merele ja mägedele, levadad (niisutuskanalid) ja kosed, kiiresti muutuv ilm ja suurepärane kliima, kogu sealne atmosfäär – need on vaid mõned märksõnad sellest kaunist saarest.

   

 • Metoodikapäev Petseri õpetajatele

  Lisatud: 12. märts 2018 | Autor: Marika Ääremaa

  8. märtsil külastasid Petseri 3. Keskkooli õpetajad meie kooli. Kuna neil oli kaasas uusi õpetajaid, siis sooviti kõigepealt tutvuda koolimajaga, mille juures avaldas neile enim muljet ümbritsev keskkond ja puhtus.  Seejärel toimusid lahtised tunnid.

   

  Õpetaja Hele Aia tutvustas erinevate digivahendite kasutamist 1.a klassi loodusõpetuse tunnis ja Eve Sibul roboootikaringi tegemisi ning demonstreeris robotite kasutamist 12. klassi füüsikatunnis. Võimlas said külalised õpetaja Margit Mathieseni tantsuringi tundi jälgida ja einevaid etteasteid nautida. Vaata pilte.

   

  Seejärel toimus ümarlaud, kus arutati edasisi koostöövõimalusi.

 • Maakondlik inglise keele olümpiaad

  Lisatud: 12. märts 2018 | Autor: Anneli Rahasepp

  9. märtsil toimus Põlva Koolis inglise keele olümpiaad 7. klasside õpilastele.

  Meie koolist saavutas I koha Aleksandra Kukk.

 • Vene keele olümpiaadi piirkondlik voor gümnaasiumiõpilastele

  Lisatud: 9. märts 2018 | Autor: Anne Seim

  Reedel, 9. märtsil toimus vene keele olümpiaadi piirkondlik voor gümnaasiumiõpilastele. Üldteemaks oli „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse“.

  Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased:

  Alina Poduškina I koht

  Oksana Lõssenko II koht

  Anna Zaharova III koht

   

 • Friedebert Tuglase loomekonkurss

  Lisatud: 9. märts 2018 | Autor: Reet Ladva

  8. märtsil toimus Ahja koolis Friedebert Tuglase loomekonkursi võitjate autasustamine.

   

  Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased:
  Miriam Metsanurm (I koht 1.–3. klass) juhendaja Kaja Runthal
  Anna Zaharova (II koht 10.–12. klass) juhendaja Reet Ladva
  Keilit Adson (III koht 10.–12. klass) juhendaja Reet Ladva
  Emma-Eliise Talviste (eripreemia 4.–6. klass) juhendaja Marika Ääremaa