Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Kalender

 •  

  tek_logo

  Hea kooli rajaleidja logo

  Clipboard01


  Tundide ajad

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40

   

  3. 9.50 – 10.35 P/G
  3. 10.00 – 10.45 Alg
  4. 10.55 – 11.40

   

  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.35 – 15.20

   

Uudised

 • Õpilasesinduse õppepäevad

  Lisatud: 22. oktoober 2020 | Autor: Marika Ääremaa

  15.–16.10 toimusid meie kooli õpilasesinduse liikmetele Rõsna puhkekeskuses õppepäevad.

   

  Esimesel õhtul arutati koolielu puudutavaid küsimusi, õpiti rahvatantsurühmas osalevate õpilaste eestvedamisel rahvuslikke tantse ning mängiti mäluarendavaid mänge.

   

   

  Teisel päeval toimus meeskonnatöö koolitus, mille viis läbi Inga Lunge. Vaata pilte.

 • Väitlused

  Lisatud: 16. oktoober 2020 | Autor: Reet Ladva

  14. oktoobril esinesid abituriendid noorematele, 10. ja 11. klassi õpilastele, väitlustega teemadel “BMW on parem kui Mercedes”, “Kassid on tulnukad” ja “Suvi on parem kui talv”.

   

 • Eesti Noorteühenduse Liidu digitaalsed töötoad

  Lisatud: 16. oktoober 2020 | Autor: Irmen Nagelmaa

  16. oktoobril viis Eesti Noorteühenduse Liidu https://enl.ee/ ÜRO Noordelegaat Norman Vester Räpina Ühisgümnaasiumi 9., 11. ja 12. klassides läbi digitaalsed töötoad inimõigustega seotud teemadel.

   

  Tutvustati ÜRO struktuuri, Eesti rolli Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena ja noorte osalusvõimalusi ÜRO-s.

   

  Läbi erinevate harjutuste ja arutelude laienes noorte silmaring ning tõusus teadlikkus ÜRO, inimõiguste ja noorte osaluse tähtsusest ühiskonnas. 

 • Muuseumitund

  Lisatud: 15. oktoober 2020 | Autor: Tiia Mäe

  12. oktoobril käisid 5.a ja 5.b klassi õpilased Karilatsi Vabaõhumuuseumis muuseumitunnis „Töömurdja puu“.

   

  Õpilased said teada, kuidas vanasti rehielamus elati, millisest puidust esemeid valmistati, millist puitu kasutati kütteks ning tutvusid erinevatest puidust valmistatud majapidamises vajaminevate esemetega.

   

  Õpilased proovisid kahemehesaega saagimist ning meisterdasid puidust vurri ja spinneri.
  Tunni lõpus jagati töölehed.

   

  Täname muuseumi pedagoogi Marge Luudet toreda ja sisuka tunni eest. Vaata pilte.

 • Hõimupäevad

  Lisatud: 15. oktoober 2020 | Autor: Marika Ääremaa

  14. oktoobril andsid 6.a ja 8.a klassile külalistunni soome-ugri liikumise nooremat põlvkonda esindava Fenno-Ugria noorteühendusest välja
  kasvanud MTÜ Hõimulõime noored.

   

  Räägiti hõimupäevadest ja soome-ugri rahvastest, õpiti soome-ugri keelte sõnu, tutvustati rahvariideid ja erinevate videote kaudu ka soome-ugri pärimus- ja popkultuuri.

 • KIK-i projekt

  Lisatud: 14. oktoober 2020 | Autor: Maire Alver

  8. oktoobril osalesid 9.a klassi õpilased Vapramäe loodusmajas toimunud uurimuslikus programmis “Inimese füsioloogia”. Õpilasi juhendas projektijuht Triinu Pertels.

   

  Õppeprogramm tutvustas vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegevus toimus enamjaolt siseruumides, õues käidi sooritamas loodusrajal jooksmise katset (u 200 m).

   

  Programmi jooksul tehti läbi erinevaid harjutusi lihastele, tekitati ärevust ning aeti kaasõpilasi naerma, mille järel mõõdeti katseisikute andmeid vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

   

  Koos püüti jõuda järeldusele, millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis, kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega.

   

  Õppefilmide eesmärk oli rõhutada keskkonnasäästlikemate liikumisvahendite kasutamise vajadust, jalgsi- ja rattasõitu, tervislikku eluviisi.

   

  Kokkuvõttena tegid õpilased oma rühma tulemustest  järeldusi, millega  kontrolliti teema omandamist.

   

 • Peräjärve metsaretkel

  Lisatud: 14. oktoober 2020 | Autor: Karin Tuul

  13. oktoobril käisid 7.b klassi õpilased Karula rahvuspargis Peräjärve metsaretkel. Päev algas külastuskeskuses, kus sai ise näitust uudistada ning vaadata õppefilmi Karula kohta.

   

  Siis oligi aeg ise loodusesse minna. Õpperada kulges mööda künklikku maastikku. Õpilased said meelde tuletada ja juurde õppida teadmisi metsa kui koosluse kohta.

   

  Koos täitsid õpilased erinevaid ülesandeid.

  Veel jutustas retkejuht Helen põnevaid lugusid metsavendadest ning metsa eksinud inimestest. Vaata pilte.

 • Väikeklasside metsaretk „Millest kõnelevad metsad?“

  Lisatud: 13. oktoober 2020 | Autor: Maris Aruküla

  Väikeklasside õpilased käisid 5. oktoobril KIK-i programmi “Millest kõnelevad metsad?” raames Võrumaal metsaretkel.

   

  Metsaretkel tutvusid õpilased metsa, selle elurikkuse ning säästva metsanduse põhimõtetega. Arutleti, mida inimene metsast saab ja milleks saab kasutada puitu. Räägiti metsa tervise jaoks olulise tähtsusega tegevustest ja organismidest. Koos giidiga vaatlesid õpilased märke, mille järgi saab ära tunda, kes metsas toimetanud on. Õpilased said teada, mis on käpapuu, külmalõhe ning vaalimine.

   

  Kõikidele pakkus elevust vanaaegne tulekustutussüsteem. Retk lõppes piknikuga värskes õhus. Vaata pilte.

 • Maa soola tiitel

  Lisatud: 13. oktoober 2020 | Autor: Maie Oper

  Õpetajate päeva tänuõhtul anti MTÜ Räpina Vabahariduse Ühendus eestvõttel üheksandat korda üle tiitel maa sool.

   

  Haridussuunalise tiitli maa sool pälvis haridusellu panustamise eest meie kooli õpetaja Evi Tamm.

   

  Palju õnne!

   

  Foto: Andrus Karpson

 • Perajärve metsaretk

  Lisatud: 13. oktoober 2020 | Autor: Külliki Arjokesse

  7.a klassi Perajärve metsaretk toimus 12. oktoobril. Retkejuht Helen Kivisild ootas meid  keskuses, kus vaadati Karula rahvusparki ja metsa ökosüsteeme tutvustavaid filme.

   

  Õpilastele meeldis, et Helen oskas kõike ümbruses nähtavat hästi lahti seletada.

   

   

  Teel nauditi kauneid vaateid Perajärve kallaste kõrgematelt kohtadelt. Õpilased said paraja füüsilise koormuse ületades 20–30 m kõrgusi.

   

  Kuuldi huvitavaid lugusid männipuudelt vaigu kogumisest elujõus puudelt, ühe käega metsavenna punkri ehitamisest, võõrliigi (lehis) ilmumisest järveäärsesse metsa ning veel rohkesti fakte metsas esinevate nähtuste kohta.

   

  Matka ilmestasid giidi poolt antavad huvitavad ning õpetlikud ülesanded, mida ühiselt lahendati.

   

  Täname KIK-i projektide eestvedajaid ning teostajaid, lapsevanem Hille Kalat ning ilmataati! Vaata pilte.